Skip to content

 

 

 

☑ Vi har redan byggt dem!

Funderar du på att bygga integrationer?

 

IkanoBank-logo-black-350pxl
Keeros-logo-black-350x100px
Aptic-logo-svart-rgb
Nets-logo-black-350x100px
IkanoBank_250px

"Vi har satt upp ambitiösa mål för att leverera en effektiv upplevelse till våra företagskunder och samtidigt minska den interna stress och de risker som är förknippade med bedömning och administration av factoring. Att standardisera hur vi tar emot fakturadata är en investering som kommer att hjälpa oss nu och i framtiden. Zwapgrid API.1:s kombination av att leverera fil- och API-data på ett enhetligt sätt är både unik, kraftfull och effektiv".

Morgan Belic Ikano Bank

morganbelic
Keeros-logo-black-350x100px

Vi har valt Zwapgrid API.1. Det är ett effektivt sätt för oss att erbjuda alla som använder Keeros Finance deras kunders finansiella data. Det är en stor fördel för oss och gör det enklare att växa i den takt som behövs med fokus på kärnverksamheten. Vi kan helt enkelt erbjuda exakt de lösningar som behövs på en snabbt föränderlig marknad. Genom att använda Zwapgrid och deras smarta API kan vi skapa den upplevelse vi och våra kunder vill ha utan att underhålla integrationerna själva.

Krister Keskitalo Founder, Keeros

Krister Keskitalo
sendify-350x100px

Vi vill effektivisera bokningar och automatisera så mycket som möjligt av våra kunders logistik. Med hjälp av Zwapgrid kan vi addera ytterligare värde till vår leverans. Vi växer på flera marknader och behöver kunna hjälpa fler och effektivisera så mycket som möjligt.

Genom vårt samarbete med Zwapgrid så kan Sendify spara ännu mer tid och pengar för våra kunder och oss själva genom att tillhandahålla integrationer med många av de viktigaste ekonomisystemen.

Max Schagerström Head of Product, Sendify

Max-Sendify
Nets_Logo_Pos_RGB

Genom vårt samarbete med Zwapgrid får vi tillgång till de absolut viktigaste systemen som våra kunder använder. Inte bara i Sverige, utan även på andra marknader där vi finns. Zwapgrid har sedan starten hjälpt oss med så mycket mer än själva tekniken. Vi har fått hjälp att förstå bokföringsregler, vad som krävs av vårt API, hur det kan paketeras mot våra handlare och även vilka samarbeten vi borde etablera med andra system i deras nätverk. Jag rekommenderar alla att samarbeta med dem och växa genom integrationer.

Joel Risberg Strategic Partnership Manager, Nets AS, Nexi Group

Joel-risberg-Nets-1200x1200px
Björn_Lunden_2_rad-RGB
bjornlunden-zwapgrid-workshop-connectivity

Zwapgrids nätverk av system gör det enklare för oss att kunna erbjuda mer värde till våra kunder utan att utveckla och underhålla integrationer. Vi når dessutom segment där vi historiskt inte varit lika starka, såsom e-handlare. Utöver deras teknik samarbetar vi även kring behovsanalys, onboarding och kommunikation gentemot marknaden. Helheten blir väldigt stark.

Ulf Bokelund CEO, Björn Lundén

Ulf-Bokelund-Bjorn-Lunden

Om lösningarna

IkanoBank_250px

Factoring erbjuds på två olika sätt, antingen genom att köpa fakturor eller genom att belåna dem, och Ikano Bank kan hantera kundrelationer som en del av factoringprocessen.

Utmaningen

Ikano Bank var tvungna att ersätta en virtuell skrivare för fakturafildata. På samma gång ville de förnya sitt erbjudande och göra det möjligt för företagskunder att ansluta sina redovisningssystem och leverera fakturadata direkt från API:erna. Allt detta för att fortsätta tillhandahålla effektiva, rättvisa och transparenta tjänster samt minska stress och risker med factoring framöver.

Lösningen

Ikano Bank har lagt till Zwapgrid API.1 i sin teknikstack och kan nu ansluta sina kunder på ett enkelt och säkert sätt. De kan göra detta i en takt som är anpassad till deras interna processer och behov. De börjar i Sverige och har tillgång till alla system och filtyper som läggs till i API.1, vilket gör det möjligt att ansluta företagskunder på alla nordiska marknader framöver, vilket effektiviserar deras interna processer och gör det enklare att leverera effektiv och säker factoring, oavsett källan till fakturadatan.

Keeros-logo-black-350x100px

Keeros grundades 2011 med ambitionen att effektivisera processer och driva operational excellence för företag som levererar finansiella tjänster. Deras kunder efterfrågade ännu mer och bättre data genom Keeros Finance-plattformen. Keeros valde Zwapgrid API.1 för att tillhandahålla detta och växa på ett effektivt sätt.

 • Keeros Finance erbjuder en plattform och lösningar som bland annat gör det möjligt att hantera factoring på ett effektivt sätt.

 • I Keeros Finance plattform hanterar deras partners till exempel kreditkontroller, automatisk övervakning, automatisk utskrift och distribution av fakturor och har bra översikter. För detta behöver de uppdaterade uppgifter.

 • Keeros valde att använda Zwapgrid API.1 för att kunna erbjuda bättre finansiell data från flera system. Keeros kan fokusera helt på att utveckla sin egen plattform och upplevelse utan att behöva bygga och underhålla många integrationer.

sendify-350x100px

Sendify är en av Europas ledande lösningar för att förenkla fraktadministration. De använder Zwapgrids teknik för att erbjuda sina kunder att ansluta en rad olika ekonomisystem till Sendify för att enkelt dela data och automatisera tidskrävande manuella processer. När allt är automatiserat minskar också risken för manuella misstag som kan vara mycket kostsamma.

 • Sendifys kunder sparar tid eftersom de inte behöver göra samma jobb flera gånger i olika system när de bokar sina frakter.

 • Det minskar risken för manuella misstag och därmed de extra kostnader som transportbolagen ofta tar ut för felaktiga bokningar.

 • Som ett resultat av automatiseringen kan Sendifys kunder växa utan att rekrytera personal till logistikavdelningen. 

Nets_Logo_Pos_RGB

Nets är en av Europas främsta betallösningar. De hanterar över 7,7 miljarder transaktioner per år åt sina företagskunder. Nets vill utveckla sitt erbjudande genom att skapa tjänster där data kan skickas till andra system eller hämtas från andra system. Målet är att göra det enklare för deras kunder att lyckas med sin verksamhet och försäljning.

 • Den första utmaningen som de löser tillsammans med Zwapgrid är kopplad till bokföringen. I samband med en undersökning bland Nets kunder kom det nämligen fram att just bokföring av transaktioner och utbetalningar var en av de största administrationsutmaningarna.

 • För att kunna erbjuda sina kunder automatisk bokföring behöver Nets kunna koppla ihop sig och dela data med många system både i Sverige, Norden och andra länder. De behöver också förstå bokföring och lokala regelverk.

 • Tillsammans med Zwapgrid har de kunnat få hjälp att både dela data med alla de vanligaste systemen och på samma gång få hjälp med expertkunskap inom redovisning, integrationer, produktutveckling och marknadsföring.

Björn_Lunden_2_rad-RGB

Björn Lundén är en av de främsta leverantörerna av mjukvara och tjänster inom bokföring och ekonomi i Sverige. För att växa och så behöver de fokusera sina egna utvecklingsresurser på kärnprodukterna och få hjälp med att utveckla och paketera integrationer gentemot sina företags- och redovisningsbyråkunder.

 • Björn Lundén har en ambitiös tillväxtplan. De förvärvar system i och utanför Sverige och på samma gång vidareutvecklar de sina kärnprodukter och tjänster. Eftersom Zwapgrids infrastruktur inte är beroende av ett visst land är det möjligt att samarbeta på flera marknader nu och framöver.

 • Efterfrågan av integrationer mellan Björn Lundén och andra system är något som växer hela tiden och de vill genom integrationerna som utvecklas tillsammans med Zwapgrid bli ännu bättre på att hjälpa olika typer av kunder, såsom t.ex. ehandlare.

 • Det handlar bland annat om integrationer med olika betallösningar eller kassasystem såsom Nets, Klarna, Stripe och Zettle. Ehandelsplattformar är också med bland de första integrationerna som utvecklats och sköts av Zwapgrid. Tillsammans analyserar Zwapgrid och Björn Lundén vad som efterfrågas och nya integrationer läggs till därefter.

 

Vill du göra som Ikano, Aptic och Nets?

Berätta om dina storslagna planer så tar vi nästa steg tillsammans.

 

Boka ett möte
Taras