Zwap AutoPay

Automatiska bankbetalningar -

från 7 manuella steg till 1 digital signering 

Från och med nu slipper ni all onödig administration.

 

Ni behöver bara se till att fakturan kommer in i systemet. Sedan sköter vi resten. Godkänn era betalningar med BankID när det passar dig. Avprickning och bokföring sker per automatik. 

 

Välkommen till en ny betalningsvärld!

Så här går det till

Det här gör VI för er:

 1.

​Leverantörsfakturor med belopp och förfallodatum hämtas från ert ekonomisystem.

 2.

Ni godkänner fakturorna med BankID med den frekvens och den dag och tid som passar er.

 3.

Fakturorna skickas till banken för betalning.

 4.

Betalningarna prickas av och bokförs.

 5.

Alla in- och utbetalningar samt bankmeddelanden hämtas.

Det här behöver NI göra:

 1.

 2.

Lägg till ert ekonomisystem samt er bank. 

Välj vem som ska godkänna betalningar. 

 3.

Välj när och hur ofta ni vill betala

era fakturor. 

 4.

Välj vem som ska ta emot

notifieringar.

Ni kan också skapa regler för andra betalningar, exempelvis lån och skatt, samt hantera betaltjänster som Klarna och Stripe, allt i samma konto.

Q&A Zwap AutoPay

Varför lanserar vi AutoPay?

Som ni säkert vet står samhället inför ett teknikskifte vad gäller betalningar. Varje dag strömmar 6 miljoner transaktioner, eller 68 miljarder kronor, genom Bankgirots betalningssystem.

I slutet av år 2023 kommer Bankgirots filformat att ersättas med den europeiska standarden ISO20022. 

 

Detta innebär en stor omställning för såväl banker som redovisningsbyråer och företag.

Varför ska ni ansluta er till AutoPay redan nu?

Vi hjälper er att få en enkel och säker övergång till den nya infrastrukturen utan stora investeringar. Samtidigt automatiserar vi flera steg i processen. 

Vad behöver ni göra?

Ni behöver bara se till att fakturan kommer in i systemet. Sedan sköter vi resten.

 

Godkänn dina betalningar med BankId. Avprickning och bokföring sker per automatik. 

Vilka steg är det vi ersätter?

Zwap AutoPay innebär att 7 manuella steg ersätts med 1 digital signering. 

 1

Ett företag eller en kund skickar en faktura till ekonomi-systemet.

Byrån bokför fakturan i systemet.

 

Ibland behöver den först attesteras av företaget.

Byrån ser till att fakturan skickas

till banken.

 

En rapport skickas till företaget för godkännande.

Efter företagets godkännande skickar byrån betalningarna till banken. 

Byrån meddelar att det finns en eller flera betalningar

att godkänna. 

Företaget loggar in på banken för att godkänna betalningarna. 

När betalningarna är godkända prickar byrån av dem i ekonomisystemet och bokför dem. 

 2

 4

 3

 5

 6

 7

1.

Ni godkänner betalningarna

med BankID i vår app 

när det passar er.

About us

Support

Contacts

© Zwapgrid 2020

Zwapgrid AB

Waterfront Building 

Klarabergsviadukten 63

SE-111 64 Stockholm

Sweden

  • Twitter - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook

Phone: +46 8-580 970 30

E-mail: info@zwapgrid.com