Zwapgrid är en molnbaserad integrationsplattform kombinerad med funktioner för att dela kontrakt, chatmeddelanden, uppgifter mm. Vår primära målgrupp består av företag som samarbetar, och har samma typ av data i olika system.

Historiskt

Historiskt har detta hanterats med antingen manuella uppdateringar eller dyra integrationer som endast fungerar i ett specifikt samarbete. Zwapgrid fungerar istället som en form av bra ”Google translate” mellan system av samma typ. Istället för att låta konsulter bygga 1-1 integrationer som installeras lokalt är Zwapgrid ett nätverk där vi kan ”streama” data mellan rätt parter och system.

Zwapgrid agerar som ett nav

Zwapgrid agerar som ett nav där vi låter varje företag publicera en eller flera datakällor som samarbetspartners kan koppla samman. Då vi agerar som en molnbaserad växel mellan system sker alla integrationer mellan Zwapgrid och en kund, när sedan informationen finns hos oss kan vi enkelt dela (Zwappa) informationen med andra företag i nätverket, connect once-reach all.

Detta innebär

Detta innebär att de största fördelarna får kunder som behöver skicka/ta emot data av samma typ med flera företag, är man en gång ansluten kan man utbyta data med alla andra företag i nätverket.

Integrationer är gratis och vi tar endast betalt för transaktioner.
— Zwapgrid