Skip to content
shopify-pyramid-zwapgrid-integration

Integrera Shopify med Pyramid

Automatisera administrationen mellan Shopify och Pyramid

  • Order hämtas från Shopify och skickas till Pyramid
  • Order exporteras från Shopifys API vidare till en FTP, där en Pyramid order laddas upp för hämtning
1495 SEK / månad
Allt ingår till ett fast pris per månad. 
Kontakta oss
Zwapbot-bryr-sig-om-annan-zwapbot

Vad sker automatiskt?

När detta händer i Shopify... ...görs detta automatiskt i Pyramid
Ny Order Ny Order
Skapa integration

Hur kommer jag igång?

Skapa integration

Exempel på order-fil till Pyramid för import via FTP

STD_UNIKUM / SFTI_SVEORDERS - ORDERS - SveOrder - 220

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?UNIKUM
message="ORDERS"
format="format"
version="1.0"
receiveridentification="1234"
senderidentification="4321"
IAID="ABC_123"?>
<Envelope>
<Header>
<ReceiverIdentification>1234</ReceiverIdentification>
<SenderIdentification>4321</SenderIdentification>
<Version>PyramidOrders13XmlO 1.0</Version>
<GUID>09f2acc8-451f-4b40-b54c-5be9a6d41xcw</GUID>
<Message Version="1.0">ORDERS</Message>
<MessageType>220</MessageType>
<Origin>SveOrder</Origin>
<Timestamp>2014-01-28T11:57:38</Timestamp>
<IAID>ABC_123</IAID>
<isTest>1</isTest>
<nonStandard>1</nonStandard>
</Header>
<Body>
<Orders>
<Head>
<OrderType>220</OrderType>
<OrderNo>50001</OrderNo>
<OrderDate>130925</OrderDate>
<DelDateReq>131001</DelDateReq>
<PickUpDate>131001</PickUpDate>
</Head>
<HeadRef>
<HeadRefQual>TXT</HeadRefQual>
<HeadRef>Testfaktura</HeadRef>
</HeadRef>
<HeadRef>
<HeadRefQual>ORDRSPEMAIL</HeadRefQual>
<HeadRef>lk@unikum.se</HeadRef>
</HeadRef>
<Company>
<CompanyQual>SE</CompanyQual>
<PartyIdentification Type="GLN">7360000000001</PartyIdentification>
<Name>Fixaren AB</Name>
<ContactName>Sven Sula</ContactName>
<ContactTel>046-280 20 46</ContactTel>
<ContactEmail>lk@unikum.se</ContactEmail>
<AddressInfo>
<StreetName>Gränden 15</StreetName>
<ZipCode>123 53</ZipCode>
<City>Farsta</City>
<Country>SE</Country>
</AddressInfo>
</Company>
<Company>
<CompanyQual>BY</CompanyQual>
<PartyIdentification Type="GLN">7360000000011</PartyIdentification>
<Name>Joxaren AB</Name>
<ContactName>Karin Kock</ContactName>
<ContactTel>046-280 20 46</ContactTel>
<ContactEmail>lk@unikum.se</ContactEmail>
<AddressInfo>
<StreetName>Rakan 8</StreetName>
<ZipCode>257 10</ZipCode>
<City>Landet</City>
<Country>SE</Country>
</AddressInfo>
</Company>
<Line>
<LineNo>1</LineNo>
<GtinNo>7393630006157</GtinNo>
<SellerPartNo>231-566</SellerPartNo>
<QuantityOrdered Unit="PCE">5</QuantityOrdered>
<Description>Byrå 150</Description>
<LineRef>
<LineRefQual>TXT</LineRefQual>
<LineRef>Fritext rad 1</LineRef>
</LineRef>
</Line>
<Line>
<LineNo>2</LineNo>
<GtinNo>7312700682039</GtinNo>
<SellerPartNo>745-123</SellerPartNo>
<QuantityOrdered Unit="PCE">12</QuantityOrdered>
<Description>Skåp 60</Description>
<LineRef>
<LineRefQual>TXT</LineRefQual>
<LineRef>Fritext rad 2</LineRef>
</LineRef>
</Line>
<Sum>
<TotalQuantity>17</TotalQuantity>
<TotalLines>2</TotalLines>
</Sum>
</Orders>
</Body>
</Envelope>