Skip to content
Shopify-Orio-Zwapgrid-integrations

Integrera Shopify med Orio

Skapa er integration på: app.zwapgrid.com

Automatisera era flöden

  • Synka order från Shopify till Orio Logistics
  • Synka orderstatus från Orio Logistics till Shopify
  • Synka lagersaldo från Orio Logistics till Shopify
  • Ni väljer flöden och inställningar vid aktivering av integration
Zwapgrid_bots_499x499pxl

Pris

300 1 000 4 000 12 000 Enterprise
Upp till 300 order per månad Upp till 1 000 order per månad Upp till 4 000 order per månad Upp till 12 000 order per månad Upp till 100 000 order per månad
600 SEK / månad 1 600 SEK / månad 3 600 SEK / månad 9 500 SEK / månad 15 000 SEK / månad
Faktureras årsvis

Smart

Gör jobbet en gång.
Istället för många.

Prisvärd

Fast pris utan krångel.
Alla funktioner ingår.

Säker

Säker dataöverföring mellan system.
Mellan era affärskristika system.

Vad gör integrationen mellan Shopify och Orio?

När detta händer i Shopify... ...görs detta automatiskt i Orio!
Ny order Ny order
När detta händer i Orio... ...görs detta automatiskt i Shopify!
Ny orderstatus Ny orderstatus
När detta händer i Orio... ...görs detta automatiskt i Shopify!
Nytt lagersaldo Nytt lagersaldo
Skapa er integration på: app.zwapgrid.com

Hur kommer jag igång?

Det här kan du ställa in med din integration

Shopify Order => Orio Order
Shopify Orio
Order datum - exportera order från ett visst datum Tillåt restorder
Order status - exportera order med viss status
[Any, Open, Closed, Cancelled]
 
Financial status
[Any, Authorized, Pending, Paid, Partially paid, Refunded]
 
Fulfillment status
[Any, Shipped, Partial, Unshipped, Unfulfilled]
 
Orio Orderstatus => Shopify Order Fulfillment
Orio Shopify
- Attempt refund
  Notify customer
  Location
Orio Inventory => Shopify Inventory Report
Orio Shopify
- Inventory item properties
 

Inventory levels update method
- Adjust the inventory level of an inventory item at a location
- Sets the inventory level for an inventory item at a location

  Location

Vanliga frågor och svar

Kan jag välja vad som ska synkas?

Ja. Ni kan välja vilka flöden som ska användas. Ni behöver inte aktivera samtliga flöden.

 

Kontakta oss

Om ni är intresserade och vill veta mer, kontakta oss gärna vid frågor.

Om Shopify

https://www.shopify.com/

Om Orio

https://oriologistics.com/

Exempel på data som synkas

Inventory API - Returns availabilities on article/articles
{
"inventory": [
{

"articleNo": "P111228_001",
"statusCode": 100,
"statusDescription": "Success",
"stock": {
"FRA": 0,
"HAT": 0,
"NYK": 1980
},
"batchDetails": [
{

"batchNo": "12345",
"warehouseCode": "NYK",
"expiryDate": "20190330",
"batchQty": 999,
"frozenStockInfo": null
},
{
"batchNo": "123456789",
"warehouseCode": "NYK",
"expiryDate": "20220201",
"batchQty": 990,
"frozenStockInfo": null
},
{
"batchNo": "123456789",
"warehouseCode": "NYK",
"expiryDate": "20220201",
"batchQty": 9,
"frozenStockInfo": "frozen due to expirydate"
},
{
"batchNo": "batchno81-01-02-03",
"warehouseCode": "NYK",
"expiryDate": "20191017",
"batchQty": 0,
"frozenStockInfo": null
}

]
},
{
"articleNo": "123456",
"statusCode": 2,
"statusDescription": "Article Number does not exist in Database table."
},
{
"articleNo": "P111228_002",
"statusCode": 100,
"statusDescription": "Success",
"stock": {
"FRA": 0,
"HAT": 0,
"NYK": 0
},
"batchDetails": []
}
]
}
SendOrder API - SendOrder API is for sending Order request to Orio.
{
"partnerId": "XXXX1234",
"customerNo": "99999",
"alternativeCustomerNo": "ABCD5678",
"partnerOrderNo": "Abitst17",
"divergentFlag": "",
"divergentReceiverName": "",
"divergentStreetAddress": "",
"divergentZipCode": "",
"divergentCity": "",
"divergentPhoneNo": "",
"divergentEmail": "",
"attentionText": "",
"deliveryDate": "20201225",
"customerReference": "RefPO2247295",
"extra": {
"DeliveryInfo": "Leave parcel at backdoor if delivering after 5 PM",
"PickupAgentId": "PA35",
"DoorCode": "A9"
},
"warehouse": {
"NYK": "Standard"
},
"orderLines": [
{

"orderLineNo": "1",
"articleNo": "P111224",
"requestedQty": "1",
"backOrderCode": "2",
"note": "ABC123",
"pickingInstruction": "XYZ123",
"extraLine": "ExtraLine for Future Use",
"batchNo": "ABC12345"
},
{
"orderLineNo": "2",
"articleNo": "P111225",

"requestedQty": "1",
"backOrderCode": "2",
"note": "ABC123",
"pickingInstruction": "XYZ123",
"extraLine": "ExtraLine for Future Use"
}
]
}