Ok, nu är du igång

  1. Skapa en arbetsyta åt ditt företag här nedanför.
  2. Logga in och koppla ihop systemen.
  3. Uppge din "Secret key" från Nets Easy samt logga in i Visma eEkonomi.
  4. Välj redovisningsmetod och gör inställningar för redovisningen. Sen är du klar.

Frågor och svar

Vilka uppgifter behöver jag för att koppla ihop Nets och Visma eEkonomi?

Du behöver din "Secret key" från Nets Easy och ha dina inloggningsuppgifter tillhands för Visma eEkonomi.

I Nets easy administration hittar du din nyckel för integrationer under "Bolaget" (Company) och integrationer i Nets easy administration.

Nets-api-key

 

Vilken redovisningsmetod ska jag välja?

Metod 1: Redovisning per utbetalning

Skapar en gemensam verifikation per utbetalning där försäljning, returer, moms, utbetalning och avgifter ingår.

Metoden fungerar för dig som
- bokför enligt kontantmetoden eller fakturametoden
- Bokför försäljning vid tidpunkten som du får betalt
- har försäljning nationellt
- endast säljer varor med en momssats
- vill förenkla bokföringen med en gemensam verifikation och inte behöver se varje order osv. på separata bokföringskonton.

Exempel på inställningar och verifikat


Metod 2: Redovisning per beställning/order

Skapar separata verifikat för varje beställning med försäljning, returer, moms och avgifter samt ett verifikat för utbetalningen de hänger ihop med.

Metoden fungerar för dig som
- bokför enligt fakturametoden
- bokför din försäljning efter försäljningstillfället
- har internationell försäljning (Moss - Mini one stop shop)
- har många olika nationella momsatser
- vill få en mer detaljerad redovisning för att t.ex. underlätta avvikelsehantering och uppföljning.

Exempel på inställningar och verifikat

 

Vad ingår i priset?

Allt ingår till en fast månadskostnad upp till 50.000 betalningar per månad. Om du använder redovisningsmetoden per utbetalning så är priset 295 kr per månad och per order 495 kr per månad. Den andra metoden är mer komplex och kostar därför något mer att underhålla.

Vi kan hålla konkurrenskraftiga priser tack vare att vi standardiserar så mycket som möjligt.  Om du är intresserad av att använda tjänsten med fler betalningar än 50 000, kontakt oss och berätta vad du behöver.

Vad är Zwapgrid?

Zwapgrid är ett växande nätverk av system som gör det möjligt att med hög säkerhet och enkel uppstart automatiskt överföra t.ex. order, fakturor, lagersaldon eller försändelser, initiera betalningar och automatisera redovisning mellan ett stort antal system. Samarbetet innebär att Nets är en del av detta nätverk och kan erbjuda sina ehandelskunder standardiserade lösningar för t.ex. automatisering av utbetalningar mellan Nets och de vanligaste bokföringssystemen.

Vad är en arbetsyta i Zwapgrid och varför behöver jag en?

Arbetsytan är ett företags egen plats för integrationer. Den är knuten till ditt företag eller din kunds företag om du är redovisningskonsult. Den har en egen adress där du kan logga in och hantera företagets integrationer (foretagetsnamn.zwapgrid.com). Det gör det enkelt för dig att lägga till fler kopplingar mellan system framöver och alltid ha kontroll över vad du har aktiverat. Där kan du också styra användare och epostadress för fakturor.

Hur hanteras min data när den överförs mellan systemen av Zwapgrid?

Datan som överförs mellan systemen hanteras enbart krypterad och så länge som det behövs för att det ska gå att överföra datan, samt eventuellt felsöka och ta betalt för tjänsten. Sedan raderas den hos Zwapgrid. Lagringen sker genom Microsoft Azure i Europa.

Hur många betalningar klarar integrationen av att hantera?

Vi har en begränsning på 50 000 betalningar i månaden. Har du fler än så och är intresserad av att använda vår tjänst? Hör av dig så ser vi över vad som är möjligt.

Jag är redovisningskonsult. Hur hjälper jag min kund att komma igång?

1.Du skapar en arbetsyta åt din kund med kundens företagsnamn och org.nr med din epostadress, eller kundens om de är tillgängliga och kan verifiera epostadressen.

2.Du kan senare logga in i kundens arbetsyta (arbetsytansnamn.zwapgrid.com) och lägga till flera användare, såsom de hos er som ska sköta integrationerna eller hos kunden.

3.Du kan också ställa in fakturaadressen så att vi antingen fakturerar er eller kunden för integrationer som är aktiverade i deras arbetsyta.

Så här lägger du till eller uppdaterar användare

 

Så här väljer du epost för fakturor

 

Kan jag använda flera olika betallösningar?

Ja, du kan ha separata integrationer för olika betallösningar. Om du använder flera betallösningar som vi har färdiga integrationer för kan du sätta upp och köpa dem från oss. Om vi inte har dem nu, berätta gärna vad du är intresserad av så att vi kan prioritera rätt framöver.

Hur vet jag vilka redovisningsskonton jag ska använda?

Om du är osäker är det bra att resonera med en redovisningskonsult, se över vilken kontoplan du använder i ditt ekonomisystem och/eller gå igenom en BAS-kontoplan (BAS-kontoplaner).

Exempel på konton och verifikat

 

Kan jag ange olika valutor?

Ja, vi hanterar alla betalningar i alla valutor. Vi kan även hantera utbetalningsrapporter i olika valutor om det finns internationella butiker. Du måste använda redovisningsmetoden "Per beställning/order" för att det ska vara möjligt.

Säkerställ alltid att du har rätt inställningar i ditt ekonomisystem för att hantera de valutor du får betalt i innan du aktiverar integrationen.

Exempel på inställningar och verifikat med flera valutakonton

Stöds skatteverkets regler kring One Stop Shop?

Ja,  du kan automatiskt bokföra din försäljning per land och på olika försäljningskonton baserat på inköpslandet. Du kan välja att skicka alla 27 länder inom EU till 27 olika försäljningskonton. Du kan också komplettera med andra regioner (EMEA och APAC).

Du kan skapa ett obegränsat antal försäljningsländer. Har du fler försäljnings- eller momskonton per land, t.ex. Sverige 12 % och Sverige 25 %, kan du lägga upp det landet två gånger med respektive bokföringskonto och på så sätt få en detaljerad bokföring.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med inställningar för One Stop Shop

Hur ställer jag in försäljning med flera momssatser?

Om du säljer varor med flera momssatser som kan hamna i samma köp hanterar du det i inställningarna genom att använda separata försäljningskonton per momssats och separata momskonton per momssats.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med olika momssatser i Sverige

Hur ställer jag in försäljning i flera länder?

Om du vill kunna följa försäljningen i olika regioner eller för varje land behöver du använda separata försäljningskonton per region eller land beroende på vilken detaljnivå som du vill ha samt välja vilka konton som eventuell moms ska bokas på. Om du vill kunna rapportera momsen per land och momssats för One Stop Shop rapportering till skatteverket så måste du använda separata konton även för detta.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med övergripande regioner

Exempel på inställningar och verifikat med specifika länder, valutor och moms

Hur ställer jag in försäljning i flera länder med olika valutor?

Om du behöver separera försäljning och bokföring beroende på region/land och även använder valutakonton så går det att göra genom att ange vilka valutakonton som gäller för respektive valuta. Sedan använder du separata försäljningskonton och momskonton per region.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med flera valutakonton och olika länder.

Jag har 0 % moms på vissa produkter, kan integrationen hantera det?

Ja! Det är dock viktigt att redan vid inställningen lägga till detta för de länder som har 0 % moms.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.