Skip to content
Nets-Visma-Zwapgrid-integration

Automatisera din administration kring utbetalningar och bokföring

 • Spara tid och pengar genom att utbetalningar från Nets Easy bokförs helt automatiskt i Visma eEkonomi.

 • Få rätt i redovisningen och i rapporteringen till Skatteverket.

  • Flera momssatser på en order / faktura. (obegränsat antal momssatser enligt era behov).

  • Spåra försäljning per land till One Stop Shop.

  • Stöd för försäljning i olika valutor.

  • Stöd för försäljning till olika länder.

Vi har stöd för företag som redovisar sin försäljning per utbetalning eller per order. Du kan läsa mer om de olika metoderna här på sidan.

Redovisning per utbetalning

295 kr /månad

Redovisning per order

495 kr /månad

Allt ingår till ett fast pris per månad. 

Skapa integration
Zwapbot-bryr-sig-om-annan-zwapbot

Vad sker automatiskt och för vem?

Metod 1: Redovisning per utbetalning

Den här metoden fungerar för dig som

 • bokför enligt kontantmetoden eller fakturametoden
 • bokför din försäljning vid tidpunkten som du får betalt
 • har försäljning nationellt
 • endast säljer varor med en momssats
 • har upp till 50 000 betalningar per månad (kontakta oss om du har fler).

Exempel på inställningar och verifikat med gemensamt verifikat.

När detta händer i Nets... ...görs detta automatiskt i Visma eEkonomi!
Ny utbetalning (payout)

Utbetalningen bokförs som ett verifikat där

 • moms bokförs
 • avgifter från Nets bokförs
 • återbetalningar bokförs.

Metod 2: Redovisning per order

Den här metoden fungerar för dig som

 • bokför enligt fakturametoden
 • bokför din försäljning vid försäljningstillfället
 • har internationell försäljning eller har många olika nationella momssatser (One Stop Shop).
 • har upp till 50 000 betalningar per månad (kontakta oss om du har fler).

Exempel på inställningar och verifikat

När detta händer i Nets... ...görs detta automatiskt i Visma eEkonomi!

Nya köp och returer (order, refund)

Köp och returer bokförs som separata verifikat där

 • moms bokförs
 • avgifter från Nets bokförs
 • återbetalningar bokförs.

Ny utbetalning (payout)

Utbetalningen bokförs som separat verifikat

Så här gör du

Börja med att klicka på "Skapa integration" på den här sidan för att komma igång, sedan följer du de här stegen.

  1. Skapa en arbetsyta i Zwapgrid åt företaget det gäller.
  2. Logga in på arbetsytan.
  3. Koppla ihop systemen.
  4. Gör dina inställningar och spara.
 1.  

Du kommer att behöva

 • din "Secret key" från Nets Easy
 • dina inloggningsuppgifter till Visma eEkonomi
 • ha koll på dina bokföringskonton för försäljning, moms, bank och Nets avgifter
 • aktivera olika valutor i ditt ekonomisystem om du behöver detta.
Mer detaljerade instruktioner hittar du här nedanför under "Frågor och svar".
Skapa integration

Frågor och svar

Vilka uppgifter behöver jag för att koppla ihop Nets och Visma eEkonomi?

Du behöver din "Secret key" från Nets Easy och ha dina inloggningsuppgifter tillhands för Visma eEkonomi.

I Nets easy administration hittar du din nyckel för integrationer under "Bolaget" (Company) och integrationer i Nets easy administration.

Nets-api-key

 

Vilken redovisningsmetod ska jag välja?

Metod 1: Redovisning per utbetalning

Skapar en gemensam verifikation per utbetalning där försäljning, returer, moms, utbetalning och avgifter ingår.

Metoden fungerar för dig som
- bokför enligt kontantmetoden eller fakturametoden
- Bokför försäljning vid tidpunkten som du får betalt
- har försäljning nationellt
- endast säljer varor med en momssats
- vill förenkla bokföringen med en gemensam verifikation och inte behöver se varje order osv. på separata bokföringskonton.

Exempel på inställningar och verifikat


Metod 2: Redovisning per beställning/order

Skapar separata verifikat för varje beställning med försäljning, returer, moms och avgifter samt ett verifikat för utbetalningen de hänger ihop med.

Metoden fungerar för dig som
- bokför enligt fakturametoden
- bokför din försäljning efter försäljningstillfället
- har internationell försäljning (Moss - Mini one stop shop)
- har många olika nationella momsatser
- vill få en mer detaljerad redovisning för att t.ex. underlätta avvikelsehantering och uppföljning.

Exempel på inställningar och verifikat

 

Vad ingår i priset?

Allt ingår till en fast månadskostnad upp till 50.000 betalningar per månad. Om du använder redovisningsmetoden per utbetalning så är priset 295 kr per månad och per order 495 kr per månad. Den andra metoden är mer komplex och kostar därför något mer att underhålla.

Vi kan hålla konkurrenskraftiga priser tack vare att vi standardiserar så mycket som möjligt.  Om du är intresserad av att använda tjänsten med fler betalningar än 50 000, kontakt oss och berätta vad du behöver.

Vad är Zwapgrid?

Zwapgrid är ett växande nätverk av system som gör det möjligt att med hög säkerhet och enkel uppstart automatiskt överföra t.ex. order, fakturor, lagersaldon eller försändelser, initiera betalningar och automatisera redovisning mellan ett stort antal system.

Vad är en arbetsyta i Zwapgrid och varför behöver jag en?

Arbetsytan är ett företags egen plats för integrationer. Den är knuten till ditt företag eller din kunds företag om du är redovisningskonsult. Den har en egen adress där du kan logga in och hantera företagets integrationer (foretagetsnamn.zwapgrid.com). Det gör det enkelt för dig att lägga till fler kopplingar mellan system framöver och alltid ha kontroll över vad du har aktiverat. Där kan du också styra användare och epostadress för fakturor.

Hur hanteras min data när den överförs mellan systemen av Zwapgrid?

Datan som överförs mellan systemen hanteras enbart krypterad och så länge som det behövs för att det ska gå att överföra datan, samt eventuellt felsöka och ta betalt för tjänsten. Sedan raderas den hos Zwapgrid. Lagringen sker genom Microsoft Azure i Europa.

Hur många betalningar klarar integrationen av att hantera?

Vi har en begränsning på 50 000 betalningar i månaden. Har du fler än så och är intresserad av att använda vår tjänst? Hör av dig så ser vi över vad som är möjligt.

Jag är redovisningskonsult. Hur hjälper jag min kund att komma igång?

1.Du skapar en arbetsyta åt din kund med kundens företagsnamn och org.nr med din epostadress, eller kundens om de är tillgängliga och kan verifiera epostadressen.

2.Du kan senare logga in i kundens arbetsyta (arbetsytansnamn.zwapgrid.com) och lägga till flera användare, såsom de hos er som ska sköta integrationerna eller hos kunden.

3.Du kan också ställa in fakturaadressen så att vi antingen fakturerar er eller kunden för integrationer som är aktiverade i deras arbetsyta.

Så här lägger du till eller uppdaterar användare

 

Så här väljer du epost för fakturor

 

Kan jag använda flera olika betallösningar?

Ja, du kan ha separata integrationer för olika betallösningar. Om du använder flera betallösningar som vi har färdiga integrationer för kan du sätta upp och köpa dem från oss. Om vi inte har dem nu, berätta gärna vad du är intresserad av så att vi kan prioritera rätt framöver.

Hur vet jag vilka redovisningsskonton jag ska använda?

Om du är osäker är det bra att resonera med en redovisningskonsult, se över vilken kontoplan du använder i ditt ekonomisystem och/eller gå igenom en BAS-kontoplan (BAS-kontoplaner).

Exempel på konton och verifikat

 

Kan jag ange olika valutor?

Ja, vi hanterar alla betalningar i alla valutor. Vi kan även hantera utbetalningsrapporter i olika valutor om det finns internationella butiker. Du måste använda redovisningsmetoden "Per beställning/order" för att det ska vara möjligt.

Säkerställ alltid att du har rätt inställningar i ditt ekonomisystem för att hantera de valutor du får betalt i innan du aktiverar integrationen.

Exempel på inställningar och verifikat med flera valutakonton

Stöds skatteverkets regler kring One Stop Shop?

Ja,  du kan automatiskt bokföra din försäljning per land och på olika försäljningskonton baserat på inköpslandet. Du kan välja att skicka alla 27 länder inom EU till 27 olika försäljningskonton. Du kan också komplettera med andra regioner (EMEA och APAC).

Du kan skapa ett obegränsat antal försäljningsländer. Har du fler försäljnings- eller momskonton per land, t.ex. Sverige 12 % och Sverige 25 %, kan du lägga upp det landet två gånger med respektive bokföringskonto och på så sätt få en detaljerad bokföring.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med inställningar för One Stop Shop

Hur ställer jag in försäljning med flera momssatser?

Om du säljer varor med flera momssatser som kan hamna i samma köp hanterar du det i inställningarna genom att använda separata försäljningskonton per momssats och separata momskonton per momssats.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med olika momssatser i Sverige

Hur ställer jag in försäljning i flera länder?

Om du vill kunna följa försäljningen i olika regioner eller för varje land behöver du använda separata försäljningskonton per region eller land beroende på vilken detaljnivå som du vill ha samt välja vilka konton som eventuell moms ska bokas på. Om du vill kunna rapportera momsen per land och momssats för One Stop Shop rapportering till skatteverket så måste du använda separata konton även för detta.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med övergripande regioner

Exempel på inställningar och verifikat med specifika länder, valutor och moms

Hur ställer jag in försäljning i flera länder med olika valutor?

Om du behöver separera försäljning och bokföring beroende på region/land och även använder valutakonton så går det att göra genom att ange vilka valutakonton som gäller för respektive valuta. Sedan använder du separata försäljningskonton och momskonton per region.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Exempel på inställningar och verifikat med flera valutakonton och olika länder.

Jag har 0 % moms på vissa produkter, kan integrationen hantera det?

Ja! Det är dock viktigt att redan vid inställningen lägga till detta för de länder som har 0 % moms.

Du måste välja metoden "Per beställning/order" i inställningarna.

Skapa integration

Kontakta oss

Zwapbots_2bots-holding-hands_650x650pxl

Om Nets

Nets Sweden AB är en nordisk ledande betalaktör med anor från 1968. Deras huvudkontor är beläget i Danmark. Nets agerar som spindeln i nätet i kortbranchen genom att vara en neutral part mellan handel och inlösare. Läs mer här.

Om Björn Lundén

Björn Lundén, som grundades 1987, tillhandahåller redovisnings- och finansiella programlösningar riktade till redovisningsbranschen och små- och mellanstora företag. Läs mer här.