Skip to content

Zwapgrid växer och rekryterar nyckelroller

Zwapgrid växer, rekryterar Magnus Serratusell Wallin och Niklas Köhlmark

Pressmeddelande. Genom sin integrationsplattform gör Zwapgrid det enklare för SaaS-bolag, redovisningsbyråer och företag att skicka data mellan många system, banker och betalningslösningar. Vi rekryterar nu från bland annat PE Accounting och Bambora för att kunna nå ut till fler företag och växa.

“Behovet av att kunna skicka data mellan system ökar stadigt och där behövs vi för att se till att rätt data kommer till rätt system vid rätt tillfälle. Målet är att inga verksamheter som inte har integrationer som affärsidé ska behöva fokusera på just det. De kan använda oss istället. Precis som Tink byggt ett nätverk av banker bygger vi ett av de vanligaste systemen och gör det enkelt att ansluta sig.

Vi ser en ökad efterfrågan från bland annat SaaS-bolag som vill kunna koppla på flera system för många kunder utan att själva ha dedikerade utvecklare som sköter integrationerna. Det kräver helt enkelt utvecklingsresurser och support som kan användas till annat. Utöver SaaS-bolag används vår plattform av flera redovisningsbyråer som effektiviserar betalningar och redovisning genom vår tjänst Zwap Autopay samt av företag som driver t ex en e-handel och vill integrera sina system med till exempel olika betalningsplattformar, bokföringssystem, lön, CRM och HR-system.

För att nu kunna nå ut på marknaden med våra produkter på ett bättre sätt har vi rekryterat Magnus Serratusell Wallin som varit drivande bakom framgångsrika affärssystemet och redovisningstjänsten PE Accountings marknadsföring och Niklas Köhlmark som senast kommer från Bambora Wordline och tidigare Benify,” berättar Leo Berghald, grundare av Zwapgrid.

Magnus Serratusell Wallin har en lång bakgrund inom marknadsföring och kommunikation. De senaste fem åren har han legat bakom mycket av det som synts utåt från PE Accounting. Fokus har varit på automatisering och att förenkla vardagen för SaaS-bolag och konsultverksamheter i Sverige.

“Det som nu lockar mig till Zwapgrid är möjligheten att vara med och skapa bättre förutsättningar för många SaaS-bolag, växande företag och redovisningsbyråer. Genom att bygga bort de tekniska hinder som finns för att de ska kunna växa effektivt hjälper vi inte bara enskilda företag utan ger extra fart åt samhällets utveckling mot mer automatiserade processer och underlättar tillväxt som gynnar alla i slutändan.

Det måste bli enkelt för företag att sätta upp de processer som krävs för att till exempel betalningar och bokföring ska fungera. SaaS-bolag ska kunna fokusera på att utveckla världens bästa system eller tjänster. Redovisningsbyråer ska kunna arbeta med kvalificerad uppgifter och företag ska kunna göra allt annat än integrationsutveckling,” förklarar Magnus Serratusell Wallin, Head Of Marketing And Communication på Zwapgrid.

Niklas Köhlmark har en gedigen bakgrund inom dataintensiva branscher och har utöver sitt senaste uppdrag för Bambora Wordline under tio år varit med och byggt upp Benify från startup till stor aktör som förmånsplattform.

I alla roller jag har haft har det handlat mycket om att ha all data tillgänglig och hålla en extremt hög datakvalitet, det har varit helt avgörande för att lyckas. Till exempel så har ett av mina fokusprojekt på Bambora Wordline varit att förbättra riskbedömningarna och därigenom automatisera on-boarding av nya kunder men också att effektivisera den löpande uppdateringen av kundkännedomen. Det var oerhört komplext och krävde att många system kommunicerade med varandra. 

Infrastrukturen vi bygger med Zwapgrid kommer åt komplexa utmaningar där fler system än två är inblandade. Jag drivs verkligen av att få vara med och bygga framtidens integrationsplattform på ett sätt som kommer vara avgörande för att en stor mängd system och företag ska kunna arbeta effektivt framöver. Vi bygger helt enkelt en infrastruktur som är nödvändig framöver för att kunna jobba smartare,” berättar Niklas Köhlmark, Product manager, Zwapgrid.

 

Om Zwapgrid

Zwapgrid erbjuder en plattform som gör det möjligt för många system att enkelt skicka data mellan varandra så att rätt data finns i rätt system vid rätt tillfälle. Zwapgrid har i dagsläget fler än 50 system kopplade mot sin integrationsplattform. Bland systemen finns bland annat Klarna, Stripe, SEB, Nordea, Harvest, Fortnox, Visma, Woo Commerce, Shopify och Pipedrive. De har utöver rena plattformslösningar med integrationer även färdiga produkter för att hantera kommande omställning från Bankgirot till P27 och automatisera betalningar med en tjänst som går under benämningen  Zwap Autopay.

 

Zwapgrid grundades 2017 av entreprenören Leo Berghald tillsammans med Manne Sandler och Dennis Holmer. De första åren ägnades åt att utveckla plattformen.

 

Vilka kan använda Zwapgrid?

 

  • SaaS-Bolag kan använda Zwapgrid för att erbjuda sina kunder flera integrationer utan att sköta integrationerna själva eller vara beroende av många leverantörer. Genom att använda Zwapgrids integrationsplattform är det sedan enkelt att göra fler integrationer tillgängliga i takt med att de läggs till i plattformen utan att det kräver resurser från egna utvecklare för att skapas eller underhållas över tid.

  • Företag inom till exempel e-handel kan använda integrationerna för att koppla ihop sina system. Zwapgrid kan t ex koppla ihop din e-handelsplattform och ditt redovisningssystem så att de kan skicka och ta emot information från varandra.

  • Redovisningsbyråer kan arbeta effektivare med betalningar och redovisning för många kunder på samma gång och garantera att det fungerar även när Bankgirot stängs ner och betalningar måste fungera med P27. Det är t ex möjligt att få en överblick över flera kunders betalningar i en och samma vy och hantera dem där och sätta upp regelverk för bokföringen.

 

Läs mer om Zwapgrid