Skip to content

Företagare och redovisningsbyråer ska ha friheten att själva välja sin kombination av system och arbetssätt

Tobias Olsson, Visma Spcs AB, Gästbloggare

Gästbloggare: Tobias Olsson från Visma Spcs AB berättar om sina tankar kring öppna API:er, trender kring integrationer, behov av proaktivitet och det vi kallar “The race for software connectivity”.

Valfrihet i kombination med en trygg och säker grund är något som kommer att dominera hur företag och redovisningsbyråer väljer system framöver. Det blir rent av en överlevnadsfaktor för oss som mjukvarubolag att ha öppna APIer och skapa en tydlighet kring hur olika kombinationer av system och funktioner tillför mervärde för våra kunder. Genom att vi på Visma satsar på ett starkt team för våra API:er och lyssnar på våra kunders behov kan vi arbeta ännu mer proaktivt för att hjälpa våra kunder att lyckas bättre med sitt företagande.

Öppna API:er blir avgörande för de som vill fortsätta vara relevanta

Visma har historiskt förvärvat en lång rad system för att kunna växa och tillgodose behov för en bredd av målgrupper och branscher. En konsekvens av detta är att vi har olika grundförutsättningar för att hantera integrationer beroende på system. Vi har därför satsat på att ha ett starkt team som jobbar med att hela tiden utveckla våra API:er, för att säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att lyckas med tjänster och lösningar som kräver flera av våra egna system, tillsammans med externa lösningar. Tillämpningen kan i dagsläget se lite olika ut. Vi har system där vi har utvecklat nya API:er från grunden och andra som uppdateras hela tiden för att hänga med i takt med att nya funktioner tillkommer. Ett bra exempel på ett stor och öppen plattform är Visma eEkonomi. Där har vi som grund att alla nya funktioner som släpps ska vara tillgängliga via vårt öppna API. Det gör det enklare att skapa nya smartare lösningar med styrkan från vår plattform. Öppna API:er blir alltmer ett krav för att ett system ska vara valbart som en del i en större helhet och vi är definitivt med och driver utvecklingen framåt. Vi har dessutom en stark Tech-koncern i ryggen som prioriterar området kring APIer och som kan stötta oss i vår strävan mot att vara bäst på integrationer.

Vi utvecklas med våra kunder

Det är väldigt viktigt för oss att lyssna på vad som faktiskt behövs och efterfrågas. Vi har internt satt upp processer som fångar upp frågor och önskemål vi får från användare, företag, redovisningsbyråer och mjukvarupartners. Det ger ovärderliga insikter som hjälper oss i rätt riktning. På samma gång lär vi oss direkt från den data som genereras utifrån hur våra system används och vilka integrationer med andra mjukvaror som är mest efterfrågade.

Proaktivitet genom bra processer

Genom att vi har bra processer och väldigt mycket data kan vi följa trender, hitta utvecklingsområden och dela kunskap både internt och med samarbetspartners, för att skapa ännu bättre lösningar och mer värde. Det är ett område som blir ännu viktigare när antalet system och möjliga lösningar blir svåröverskådligt.

Vi kan följa vad som efterfrågas och se vad som lyser starkast. Under de senaste två åren med Covid har vi t.ex. följt hur ehandelsbranschen växt snabbt, något som visat sig i intresset för integrationer med olika ehandelsplattformar och betallösningar. På samma gång har intresset för integrationer med olika typer av nischade system för leverantörsfakturor blivit stort. Utläggshantering och smarta företagskort är ett tredje område som tydligt tagit rejält med fart och gått från att ha varit relativt begränsat till något som alla vill ha.

Jag ser det som en given vidareutveckling för oss att bli ännu mer proaktiva och erbjuda våra kunder lösningar som vi faktiskt vet kan hjälpa dem att bli mer framgångsrika och arbeta smartare. Det är verkligen ett område där vi kan bli ännu bättre.

Integrationer ger större valfrihet och starkare helhet

Ibland är de andra mjukvarorna vi har integrationer med direkta konkurrenter med någon del av Visma, men behovet är enormt och där är vår stora styrka att vi kan erbjuda en kraftfull helhet och valfrihet inom ramarna för detta. Det öppnar dessutom upp för nya sätt att arbeta. Ett exempel är att många genom integrationer skjuter in all information för sina fakturor i Visma eEkonomi där de sedan använder vår funktionalitet kopplat till bank, påminnelsehantering, bokföring osv. Fakturahanteringen blir på så vis en del av vår starka helhet även när underlaget eller fakturan skapats i ett specialiserat system som är bättre anpassat för vår kunds verksamhet.

Sätter säkerheten i fokus

I takt med att data behöver delas mellan en rad olika system blir också kraven på säkerhet större. Det gäller för alla inblandade. Vi på Visma som har väldigt många system, användare och integrationer är förstås måna om att skapa rätt förutsättningar för att våra kunder ska kunna arbeta som de vill utan att ta onödiga risker. I vårt fall handlar det bland annat om att både ha rätt teknik och kompetens för att kunna förstå det som sker kring vårt API och agera snabbt om något måste åtgärdas.


Läs mer här om varför det är viktigt som mjukvara/SaaS-bolag att kunna erbjuda integrationer med Visma och vilka fördelar Visma ser med Zwapgrids nätverk.