Skip to content

The race for software connectivity

The race for software connectivity

“Nämn nu inte ordet Connectivity” sa en erfaren person från en mycket framgångsrik plattform för företagare till mig, det var helt enkelt ett ord som tjatats för många gånger under onlinemötena. Jag kunde förstås inte hålla mig. Trots allt är det så att när man som jag och de andra personerna i mötet sitter hela dagarna och funderar enbart på just connectivity, ekosystem, nätverk och integrationer så kan det kännas lite klyschigt och tjatigt, men hur ser verkligheten egentligen ut på marknaden? Hänger alla specialiserade system eller stora plattformar med i utvecklingen och varför är en framgångsrik strategi kring detta kanske helt avgörande för att fortsätta vara relevanta framöver som mjukvara?

Ett race mot det perfekta ekosystemet med mjukvaror som förstår varandra och samverkar har bara börjat men det går redan fort framåt. Här är några tankar kring vad som är viktigt att tänka på för att har rätt förutsättningar att vinna.

Vad gör du nu för att vinna racet?

Om du arbetar med ett specialiserat system eller en större plattform. Hur ser du på framtiden? Vad gör ni som sticker ut? Har du framgångsfaktorer som du vill dela? Hör gärna av dig till mig. Jag letar efter bra tankar, idéer och historier som jag kan lyfta fram här i vårt forum, så hör gärna av dig direkt till mig.

Klara

Digitalisering och automatisering har förändrat inte bara hur vi göra saker utan också vad vi förväntar oss ska skötas av ett system. Där det till en början för många handlat om att helt enkelt göra samma sak i systemet som vi gjorde innan, men fritt från papper, så är förväntan nu snarare att du inte ska behöva göra någonting alls som inte kräver lite mer tankeverksamhet.

För en företagare så är det ju resultatet som är det viktiga, inte specifikt just ditt eller andras system, det kan bytas ut. Vi måste skapa rätt förutsättningar för att kunna vara en del i det ekosystem som formas kring företag och individer.

Det ställer krav på både teknik, regelverk och människor. Öppna API:er börjar bli standard men många system har en bit kvar innan det är på plats och har den funktionalitet tillgänglig som behövs. I andra fall handlar det mer om att skapa rätt förutsättningar för att kunna dela data i en specifik kontext på ett säkert sätt eller ha möjligheten att följa transaktioner i detalj utan att informationen hamnar i fel händer.

Regelverk fungerar som både bromskloss och raketbränsle för att system ska bli mer redo. I vissa fall är automatiserad delning av data mellan system regelmässigt omöjlig, i alla fall tills tekniken upplevs trygg nog för att dela viktig data. I andra fall är det regelverk såsom PSD2 och Open Banking som tvingar fram en snabb utvecklingstakt och innovationsförmåga men även där finns några pusselbitar kvar för att det ska vara enkelt att få med rätt information och använda den på ett bra sätt.

Vi människor som befinner oss mitt i allt detta måste inte bara förstå tekniken och de regelverk som gör det ena eller andra möjligt. Vi måste måste också kunna tänka längre än en enskild integration och på sätt och vis spå lite i framtiden. Vilka förväntningar, behov och krav kommer runt hörnet? Hur påverkar det de lösningar vi utvecklar nu? Det finns inte utrymme att stanna upp helt. Vi måste utveckla vårt tankesätt och våra lösningar i takt med att utvecklingen går framåt. På Zwapgrid tror vi just värdet av att både skapa rätt tekniska förutsättningar genom vårt nätverk och möjligheten att få del av vår specialistkunskap är en avgörande faktor för våra partnersystems framgång.

Färdiga

Precis som gamla tiders system-monoliter så finns det en rad aktörer som vill kunna erbjuda det mesta eller ta täten som de viktigaste hubbarna, men det är svårt att vara bäst på allt. Det är dessutom svårt att driva utveckling på alla fronter på samma gång.

När till exempel Apple en gång i tiden lanserade sin appstore skapades både en sprudlande kreativ ekonomi som inte fanns innan och beteenden som fick fotfäste på mycket kort tid. De fortsatte att på sätt och vis vara ägare av sitt ekosystem men släppte också in andra. På samma sätt skapas nu en lång rad ekosystem likt Apples appstore där det är mer eller mindre viktigt att både finnas och synas.

För att ett system som ska vara relevanta framöver och är redo för att ta plats är det nu med andra ord viktigt att definiera sin strategi kring detta. Vilka apphubbar är viktigast? Vilka ska man absolut inte vara en del av? Ska man skapa en egen? Finns det behov av att samarbeta tätare med andra aktörer kring detta? Vilken funktionalitet ska finnas var? Ska vi verkligen utveckla och drifta integrationerna eller finns det alternativ? Det gäller att tänka till och inte göra enstaka insatser som inte håller över tid.

För de som driver mer specialiserade system och är skickliga på sitt område så är ofta möjligheten att sälja och växa avhängigt att också kunna dela data med större banker, verksamhets- eller ekonomiplattformar. Det gör att integrationer och lösningar av olika slag oftast finns i någon form. Däremot är området kring själva värdet och affärsmodeller relativt omogna och under ständig förändring.

För betallösningar till exempel så har det historiskt varit priset på transaktionerna som bidragit mest till lönsamhet men det är inte nödvändigtvis så det kommer att se ut längre fram. De flesta spår en utveckling mot andra typer av intäktsmodeller. Där gäller det att tänka till. Ska en så kallad integration få kosta någonting? Vad är det värt? Vem ska egentligen betala? Vem ska tjäna pengarna? Det känns ganska självklart men är långt ifrån moget. Idag finns otaliga prismodeller och för en företagare som i många fall ska köpa de färdiga lösningarna är det en djungel att ge sig in i.

Pris och affärsmodell är en del. Ett annat viktigt område är kommunikationen och paketering. För att rannsaka oss själva på Zwapgrid så är det ju inte givet att en företagare letar efter en integration. De vill ju ha en lösning på ett problem och är dessutom inte helt säkra på hur de ska definiera problemet mer än att det är jobbigt och värt att betala för att det ska lösas.

Jag tror samarbeten, både i teknik, paketering och lansering kommer att vara avgörande framgångsfaktorer för alla som vill lyckas skapa lösningar som håller för de ekosystem som dominerar framöver. Ibland kan de vara mer direkta, det vill säga en ren affärsuppgörelse. I andra fall indirekta, där teknik och regelverk möjliggör innovation från endera system eller tredje part.

Racet är redan igång!

HR system, ekonomisystem, ERP-system, verksamhetssystem, hälsoplattformar, betallösningar, kassasystem…det är förstås en oändlig lista. Alla vill på något sätt vara centrum för de ekosystem som formas kring företagen nu och framöver. Det är otroligt spännande och alla kör i mer eller mindre snabb takt framåt.

Om du vill bolla dina tankar kring er strategi framöver så hör gärna av dig till mig så pratar vi mer om framtiden och vad som är möjligt med hjälp av t.ex. Zwapgrids teknik.