Skip to content

Kraven ökar! Det måste bli enklare att dela bokföringsdata

Ökad chans att få lån när man delar sin bokföringsdata

Krig, lågkonjunktur, skenande elpriser och en ökad mängd konkurser. Det är svårt att inte dras med när oroshärdarna ständigt gör sig påminda, både i media och i de egna resultaten. Mitt allt detta så behöver många företag låna kapital och långivare låna ut kapital med så liten risk som möjligt. Data måste vara uppdaterad. Årsredovisningar som är uppåt 14 månader gamla duger helt enkelt inte längre.

Finansiell data måste kunna delas säkert genom t.ex. en Open finance lösning som Zwapgrid API.1 där företagaren enkelt ger sitt godkännande och långivaren kan ta del av den data som behövs. Det behöver bli enklare här och nu. 

Vi har tagit del av en studie som jämförelsetjänsten Krea släppte idag, som talar ett tydligt språk. De baserar sin studie på 12000 ansökningar och ett 30-tal aktörer som på olika sätt är kopplade till deras tjänst.

Godkännandegrad-företagslån_swe

Mycket större chans att du får lån idag med uppdaterad bokföringsdata

Enligt Kreas studie ökade chansen att få lån från 70 till 90 procent Q3 2022 om du kunde tillhandahålla uppdaterade siffror från bokföringen och hittills i år så ökade chansen från 58 till100 procent. 

Däremot är de som gjort ansökan med uppdaterad bokföringsdata betydligt färre än de som ansökt utan, så det påverkar förstås resultatet. Vi kan också konstatera att det finns en rad alternativ för finansiering som inte är med i undersökningen där företagaren måste lämna ut sin bokföringsdata, annars ges inga lån alls.

Open finance lösningar såsom Zwapgrid blir nödvändiga

Visserligen är vi bara i början av Q1 2023 men trenden är att långivarna måste få uppdaterad bokföringsdata och det är lika bra att anpassa sig. Långivare måste göra det enkelt att med så kallade Open finance-tjänster såsom Zwapgrids API.1 låta företag dela sin bokföringsdata och företag måste vara beredda på att behöva dela sin data.


Carsten-KreaCarsten Leth, som är CCO på Krea och har genomfört studien berättar kort för oss om sina slutsatser.

Varför är det viktigt att företag delar aktuella siffror?

"Långivare är idag mer konservativa med att låna ut kapital till företag som bara kan uppvisa föråldrade siffror. Det är en helt naturlig utveckling som kommit i takt med att det blivit mer tillgängligt med data genom Open finance-lösningar såsom Zwapgrids API.1 eller genom uppdaterade SIE-filer. Långivaren vill kunna se vad som sker här och nu, likväl vad som har skett under senaste året. Finns inte de uppgifterna med vid en ansökan ökar sannolikheten att den avslås," förklarar Carsten.

Hur stor skillnad blir det?

"Generellt hade en låneansökan som hade med uppdaterade bokföringsuppgifter 10 procent större sannolikhet att bli godkänt. Inte nog med det, de fick dessutom 12 procent högre godkända belopp. 

Så såg det ut fram tills Q3 2022 då kraven ökade rejält. Vi upplevde då en ökad osäkerhet i både världsekonomin och lokalt. Många företag hängde inte med och inkluderade inte uppdaterade siffror. Om trenden håller i sig så kommer vi givetvis förr eller senare till en punkt där uppdaterad bokföringsdata på ett eller annat sätt måste vara med, avslutar Carsten".  

Nästa steg

Nu när du vet vad siffrorna säger. Låt oss tala klarspråk. Under 2023 behöver långivare påbörja omställningen till mer aktuell data genom Open finance. Här finns mer läsning och möjlighet att ta en första kontakt med oss på Zwapgrid.

Vad är Open finance?

Hur fungerar Open finance med Zwapgrid API.1?

Kreas artikel om studie

Boka möte - API.1

 

Författare: Magnus Serratusell Wallin