Skip to content

Skapa innovation med Open Finance, ett steg längre än Open Banking

open finance

Finansbranschen står inför ett stort skifte i och med Open Finance. Gamla tekniker och bristande tillgång till finansiella data har hindrat innovation och skapat friktion mellan företagare, tjänster och myndigheter. Open Finance förändrar detta genom att göra det både säkrare och enklare för företag att dela sin data.

Open Finance är ett steg längre än Open Banking, som endast tillåter delning av data mellan systemleverantörer och banker. Open Finance ger tillgång till ett bredare utbud av finansiella produkter och tjänster, t.ex. försäljningsfakturor, leverantörsfakturor, betalningar och kontosaldo.

Zwapgrid definierar Open Finance som förmågan att få tillgång till och agera på finansiella data för att skapa personliga upplevelser, öka innovationstakten och driva på samarbeten mellan olika aktörer.

Läs mer om Zwapgrid API.1, vår teknik för Open Finance

Open Finance gör det möjligt för alla att få tillgång till och agera på finansiella data för att:

  • Öka transparensen och förtroendet mellan företaget och dess fordringsägare.
  • Minska bedrägerier och risker.
  • Ta bättre beslut med hjälp av databaserade insikter.
  • Utveckla mer personliga användarupplevelser.
  • Möjliggöra nya affärsmodeller.
  • Underlätta företags finansiella förmåga.

På Zwapgrid tror vi att framtiden för vår bransch innebär att vi omfamnar Open Finance. Det börjar med säker och tillförlitlig tillgång för företagare att dela sina finansiella data med de tjänster och finansinstitut de väljer att använda. Till exempel snabbväxande företag som är beroende av extern finansiering kan ha stor nytta av att låta kreditgivare få tillgång till data kopplat till fakturor, intäkter, tillväxt och andra relevanta mätvärden i realtid.

 

Delning av finansiella data idag och imorgon

Den nuvarande metoden för delning av finansiella data, som huvudsakligen bygger på delning av SIE-filer, PDF-filer eller skärmdumpar, medför flera säkerhetsrisker och begränsningar. Dessa metoder är mindre säkra, begränsar finansinstitutens transparens och kräver att företagen delar känslig information, t.ex. användarnamn och lösenord, med tredje part.
 
Användningen av Open Finance API:er kan dock lösa dessa problem genom att företagen kan dela med sig av sin transaktionsdata utan att behöva dela med sig av känslig information. Vid direktanslutningar via dessa API:er används tokens i stället för autentiseringsuppgifter, vilket ger högre säkerhetsnivåer, högre hastighet och bättre anslutningsfrekvens. 

Zwapgrid befinner sig i centrum av dessa spännande omvandlingar, håll dig uppdaterad!

Läs mer om Zwapgrid API.1, vår teknik för Open Finance