Skip to content

“Enkelhet, tydlighet och samarbete är nycklarna till företagarnas ekosystem, nu och framöver.”

Fortnox Anna Wretlind om the race for connectivity

Gästbloggare: Anna Wretlind från Fortnox berättar om sina tankar kring företags ekosystem, integrationer och det vi kallar The race for software connectivity.

Företagare vill sköta sin verksamhet så enkelt som möjligt utan att behöva skapa stora it-projekt, tolka tekniska processkartor eller vara mästare på bokföring. Vi som utvecklar plattformar och SaaS-lösningar för små och medelstora företag måste därför bli ännu bättre på att förklara det direkta värdet av integrationer och lösningar som involverar flera system, ge konkreta tips utifrån vad som fungerar bra och göra det enkelt att prova. Det är också otroligt viktigt för alla som har någon form av mjukvara eller SaaS-lösning för företag att se sin roll i företagens ekosystem och hitta rätt samarbeten och vägar framåt.

Du måste hitta din roll i framtidens ekosystem

Det är en given framgångsfaktor när mjukvaror kan användas tillsammans på ett enkelt sätt för att skapa det som vi idag ofta kallar företagens ekosystem. Jag hoppas att alla mjukvaruleverantörer funderar på allvar kring vilken roll man vill ha i sina kunders ekosystem och agerar utefter det. Om vi fyller den här funktionen, vilken plats ska vi ha i framtiden? Ska vi bygga eget, gå ihop med andra osv? Det gäller ju lika mycket oss på Fortnox. Hur ska vi förhålla oss till de stora aktörerna på marknaden? Hur ska vi kunna hantera vårt erbjudande i relation till dem? Företag kommer att vilja hantera sin administration i ett och samma flöde oavsett om flera system hanterar olika delar i flödet. Det är viktigt att planera för det scenariot och agera därefter.

Ett SmörgAASbord av mjukvara

På samma sätt som stora företag länge har gjort, så ser mindre företag stor potential i integrationer och automation av repetitiva uppgifter mellan flera system. Behovet har ökat i takt med att fler specialiserade SaaS-lösningar förändrat hur ett företag vill eller måste sköta sin verksamhet. Utmaningen har historiskt varit att mindre företag varken kan eller vill bekosta stora tunga skräddarsydda IT-projekt för att hålla ihop helheten.

Kan vi som redan har en relation med våra i företagare utveckla plattformen med system och lösningar som är kvalitetssäkrade, kan köpas och aktiveras via vår plattform och dessutom samla all administration av företagarens systemflora, då erbjuder vi en bra kundupplevelse och reellt värde till våra företagare.

Företagarna vill ha smidiga, men kompetenta, lösningar där det tekniska jobbet bakom kulisserna redan är gjort. De vill ha valfriheten att välja system/SaaS-lösningar och arbetssätt från det större smörgåsbordet.

Appar som fyller riktiga behov, inte teknik

Få företagare vill egentligen ha något så tekniskt som integrationer. De vill bara att deras problem ska lösas på ett så enkelt sätt som möjligt. För att de ska komma igång så behöver de både förstå vilket problem vi löser och så måste det vara jätteenkelt att använda.

Genom att erbjuda appar som är enkla att prova på vill vi överbrygga de upplevda hinder som för en alltför teknisk approach kan medföra. Ingen vill sitta och svära över hur svårt det är att sköta företaget, det bara måste vara enkelt, intuitivt och bidra med ett tydligt värde.

Samarbeten påskyndar utvecklingen

Det är omöjligt att vara bäst på precis allt. Våra kunder har ofta någon form av verksamhetssystem och nischade system för specifika uppgifter såsom betalningar, tidrapportering, lager, logistik och kassasystem. Deras helhetsupplevelse måste bli så bra som möjligt. För att de ska lyckas vill vi gärna att våra partners ska prata med varandra och komma på nya smarta lösningar. Vi är förstås gärna med och hjälper till. I vår plattform kan vi se vad som fungerar eller inte fungerar och ge våra partners insikter som de annars inte får. Insikter som i sin tur underlättar utvecklingen och ökar värdet för våra kunder.

Förvärvsstrategi för att bli naturlig nyckelpunkt

Fortnox har gått från att vara ett ekonomisystem där du sköter företagets ekonomi och redovisning till att bli en plattform från vilken du skapar, driver och växer ditt företag. Genom förvärv av Lagerbolag, Monto/Capcito och Offerta kan vi nu erbjuda passionerade entreprenörer allt från ett startklart lagerbolag, till snabb och enkel finansiering för tillväxt. Vill du växa har du möjlighet att vinna nya kunder och affärer via Sveriges största marknadsplats för tjänster Offerta, behöver du system för att optimera din verksamhet har vi ekosystemet av partners. Det vi har nu är med andra ord en plattform där mer kan hanteras via Fortnox.

Det ställer högre krav på att utöka antalet samarbeten och erbjuda fler olika lösningar framöver. Vårt scope har blivit större.

Det gynnar både oss, våra samarbetspartners och sist men inte minst, alla de hundratusentals företag som bara vill slippa allt krångel och skapa framgångsrika företag.

 

Läs mer här om varför det är viktigt som mjukvara/SaaS-bolag att kunna erbjuda integrationer med Fortnox och vilka fördelar Fortnox ser med Zwapgrids nätverk.

Läs mer om Fortnox på deras egen hemsida här.