Skip to content

CASE: Ikano Bank behöver enhetlig fakturadata för att skapa en sömlös factoringprocess

Ikano Bank och Zwapgrid API.1

Factoring erbjuds på två olika sätt, antingen genom att köpa fakturor eller genom att belåna dem, och Ikano Bank kan hantera kundrelationer som en del av factoringprocessen.

Utmaningen

Ikano Bank var tvungna att ersätta en virtuell skrivare för fakturafildata. På samma gång ville de förnya sitt erbjudande och göra det möjligt för företagskunder att ansluta sina redovisningssystem och leverera fakturadata direkt från API:erna. Allt detta för att fortsätta tillhandahålla effektiva, rättvisa och transparenta tjänster samt minska stress och risker med factoring framöver.

Lösningen

Ikano Bank har lagt till Zwapgrid API.1 i sin teknikstack och kan nu ansluta sina kunder på ett enkelt och säkert sätt. De kan göra detta i en takt som är anpassad till deras interna processer och behov. De börjar i Sverige och har tillgång till alla system och filtyper som läggs till i API.1, vilket gör det möjligt att ansluta företagskunder på alla nordiska marknader framöver, vilket effektiviserar deras interna processer och gör det enklare att leverera effektiv och säker factoring, oavsett källan till fakturadatan.

"Vi har satt upp ambitiösa mål för att leverera en effektiv upplevelse till våra företagskunder och samtidigt minska den interna stress och de risker som är förknippade med bedömning och administration av factoring. Att standardisera hur vi tar emot fakturadata är en investering som kommer att hjälpa oss nu och i framtiden. Zwapgrid API.1:s kombination av att leverera fil- och API-data på ett enhetligt sätt är både unik, kraftfull och effektiv". Morgan Belic, global produktchef för B2B på Ikano Bank

Läs mer om Zwapgrid API.1 för Factoring.

 

Författare: Magnus Serratusell Wallin