Skip to content

Björn Lundén underlättar för e-handlare genom partnerskap med Zwapgrid

Björn Lundén + Zwapgrid

Björn Lundén vill utveckla sitt erbjudande och ingår därför ett partnerskap med integrationsplattformen Zwapgrid. Det gör det enklare för Björn Lundén att erbjuda sina kunder standardiserade lösningar för de vanligaste affärsprocesserna och de vanligaste systemen som deras kunder behöver, såsom automatiserad bokföring av utbetalningar från betallösningar som Nets Easy, Klarna och Stripe.

- För oss är det viktigt att hela tiden fortsätta att utvecklas. De första färdiga integrationerna vi erbjuder tillsammans med Zwapgrid är riktade mot e-handeln. Det är en bransch som växer snabbt och därför är det helt naturligt för oss att inkludera fler lösningar som kan hjälpa både redovisningsbyråerna som har e-handlare som kunder och e-handlarna direkt. Zwapgrids nätverk av system gör det enklare för oss att kunna erbjuda mer utan att utveckla och underhålla integrationer, berättar Björn Lundéns VD, Ulf Bokelund Svensson.

Björn Lundén används av många redovisningsbyråer som har e-handlare bland sina kundföretag. De kan med hjälp av integrationer effektivisera både hur de och deras kunder arbetar. Det är ett sätt att kunna erbjuda mervärde och även möjliggöra lönsamhet i andra intäktsmodeller än traditionell timdebitering.

- Utvecklingen i redovisningsbranschen är att fler och fler tillämpar fasta månadspriser. För att det ska vara lönsamt behöver redovisningskonsulterna kunna arbeta effektivare och dessutom hjälpa sina kunder att skapa en effektivare helhet. Integrationen mellan Nets Easy och Björn Lundén automatiserar bland annat bokföringen som behövs för rapportering av One Stop Shop till skatteverket. Det är ett bra exempel på hur redovisningskonsulter kan spara tid som kan ägnas åt annat, fortsätter Björn Lundéns VD, Ulf Bokelund Svensson.

Zwapgrid fokuserar på att hjälpa mjukvaruleverantörer att erbjuda sina kunder färdiga automatiserade affärsprocesser mellan de vanligaste systemen. Tekniken som ligger bakom består av ett nätverk av system och onboardingkomponenter, där alla system som läggs till i nätverket kan förstå och dela data med varandra. Zwapgrid paketerar och standardiserar lösningar som mjukvarupartners i sin tur erbjuder sina kunder.

- Vi är stolta över att Björn Lundén valt att ingå partnerskap med Zwapgrid. Björn Lundén har länge varit en viktig kunskapsförmedlare i redovisningsbranschen och är redan skickliga på att både erbjuda förstklassig kunskap och programvara. Vi kan komplettera deras erbjudande på ett smart sätt. De skapar nya intäktsströmmar och får nöjdare kunder utan att själva behöva utveckla och underhålla tekniken. Det fina med Zwapgrid är också att varje system som läggs till öppnar upp nya möjligheter med samtliga system. Det vill säga, det finns goda möjligheter att erbjuda mycket mer framöver i samverkan med en lång rad olika system, förklarar Leo Berghald, VD och grundare av Zwapgrid.

Vad innebär det att bli partner och en del av Zwapgrids nätverk av system?

Björn Lundéns integrationer

Zwapgrid marketplace