Skip to content

Vi vill sätta en kvalitetsstämpel på både integrationer och bokföring

Björn Lundén CTO och Affärsutvecklingschef

Vi på Björn Lundén har länge varit en trygg aktör inom redovisning och ekonomi i Sverige med nära relationer till framförallt redovisningsbyråerna. När vi nu satsar mer på att kunna hjälpa våra kunder att kombinera olika specialsystem med Björn Lundén så vill vi göra det med samma kvalitetsfokus. Vi vill så långt som möjligt kunna lämna vår kvalitetsstämpel på det vi erbjuder så att vi verkligen gör skillnad under hela företagsresan, från liten verksamhet till stor. Här berättar vi om våra tankar kring hur vi bygger ekosystem för företag och redovisningsbyråer och varför just kunskap om både system och redovisning är avgörande.

Henry Arousell, CTO och delägare av Björn Lundén.
Anders Henriksson, Affärsutvecklare på Björn Lundén.

 

Kunskap om både system och redovisning är avgörande

Henry: Vi började som ett rent kunskapsföretag som gav ut böcker om ekonomi och redovisning. Steget till att bli en topmodern leverantör av ekonomisystem kan verka långt. men det är med vår oslagbara tillgång till kunskap som vi har kunnat utvecklat pålitliga programvaror och byggt goda relationer med tiotusentals av Sveriges mest engagerade redovisningsbyråer och hjälpt hundratusentals företag att sköta sin ekonomi. Digitaliseringen och automatiseringen av redovisning har sedan medfört en rad förändringar, såsom ökade krav på att kunna sköta sin ekonomi när och var som helst med så lite ansträngning som möjligt samt behov av att samla kunskap där du är snarare än i bokform. Med all den kunskap vi har och våra system kan vi göra stor skillnad för många.

Anders: Ja, precis! Nu ställer företag högre krav på att kunna automatisera mer manuellt arbete och på samma gång behöver de använda ett flertal specialiserade system för sin bransch. Det kräver förståelse både för vilka konsekvenser det får för redovisningen, hur siffrorna kan användas för att utveckla verksamheten och hur en väl fungerande helhet kan byggas. Vi ser däremot att vi inte måste lösa precis allt själva, det finns ju många smarta tekniska lösningar som kan underlätta för både oss och våra kunder. Genom att bli en del av Zwapgrids nätverk kan vi t ex enklare erbjuda integrationer som automatiserar tidsödande affärsprocesser åt våra kunder utan att göra allt själva från grunden. Bokföringskunskap och rätt teknik blir tillsammans väldigt starkt.

 

Fördjupade partnerskap gör det tryggt

Henry: Vi kan inte göra allt själva utan satsar på fördjupade partnerskap för att kunna erbjuda en ännu starkare helhet. Att en integration finns i vår marknadsplats ska vara en kvalitetsstämpel. För att det ska vara möjligt kommer vi bland annat att ha gemensamma SLA så att vi har en gemensam bild av förväntningar och kan stå för det gentemot våra gemensamma kunder.

Anders: Tänk er en best practice för t ex integrationer. Det gynnar alla och sparar en massa tid och strul som annars lätt uppstår när många system och människor är involverade. Vi har hellre några täta samarbeten med våra leverantörer framöver än har många olika. Målet är förstås att det ska vara så bra som möjligt för företag som använder Björn Lundén och redovisningsbyråerna som hjälper dem. Genom vårt partnerskap med Zwapgrid och en seriös syn på både teknik och redovisning skapar vi rätt förutsättningar för att de ekosystem som formas kring företags ekonomi ska leverera mer värde och verkligen göra det enklare att lyckas som företagare eller redovisningsbyrå.

bjornlunden-zwapgrid-workshop-connectivityWorkshop om redovisning, teknik och framtid med Zwapgrid. Från vänster: Henry Arousell (BL), Manne Sandler (ZG) Anders Henriksson (BL), Niklas Köhlmark (ZG), Erik Södermark (BL), Magnus Serratusell Wallin (ZG) och Leo Berghald (ZG). Foto av Josefine Engström (BL).

 

Effektivisering är inget vi kan välja bort

Henry: Många redovisningsbyråer har gått över från timdebitering till att ta betalt per månad. Ofta har det varit ett sätt att möta förväntningar från deras kunder och göra det enklare för potentiella kunder att köpa deras tjänster. För att det ska vara lönsamt måste de kunna automatisera sådant som tidigare genererat löpande timintäkter och istället visa på att de kan bidra med värde under företagets resa på flera sätt. De måste dessutom vara bra på att förklara värdet och ta betalt för det. Det är såklart en förändring för många som är vana vid att sköta de mer repetitiva uppgifterna och rapportera timmar. Nu måste de tänka om och vi satsar på att underlätta det genom både systemfunktionalitet och utbildning.

Anders: Behovet av effektivisering är ju inte något som kommit över en dag. Företag har andra krav helt enkelt och det i sin tur kommer av att de måste förhålla sig till en allt mer snabbrörlig marknad och det finns teknik som automatiserar manuellt arbete. Förmågan att vara effektiv är helt enkelt avgörande för allt. Vi som systemleverantör påverkas minst lika mycket som företagen och byråerna. Vi måste vara en möjliggörare för effektivare arbete och hitta fler sätt att bidra med värde, det är en överlevnadsfaktor som inte får underskattas.

 

Integrationer gör det möjligt att hjälpa företag under hela tillväxtresan

Henry: Det är inte valbart eller “nice to have” att ha ett öppet API och erbjuda integrationsmöjligheter, det är ett måste. Våra kunder kräver numera lösningar som är relevanta och fungerar med de system som är viktigast för dem. Att vi satsar mer på det ökar vår “stickiness”, det är helt enkelt mer relevant att vara kvar och växa tillsammans med oss. Utöver att det är nödvändigt att erbjuda till våra befintliga kunder så ökar det också möjligheterna för oss att hjälpa företag som blir större. Där vi tidigare haft svårare att hjälpa företag under hela företagsresan, även när de blir större så ser vi många möjligheter till att kunna erbjuda mer med hjälp av kopplingar till flera av de viktigaste systemen.

Anders: När vi nu pratar system så är det väl lika bra att vara ärlig. De flesta företagen har till skillnad mot många redovisningsbyråer ingen djup kärleksrelation med sitt bokföringsprogram, det ska bara fungera. Däremot har många företag mer känslor och engagemang för t ex sin ehandelsplattform. Vi satsar nu på att göra just kombinationen av deras favoritsystem och Björn Lundén till en positiv upplevelse som verkligen förenklar deras vardag. Det gynnar goda relationer mellan oss, redovisningsbyrån och företagen.

 

Företag kommer att välja redovisningsbyråer som förstår integrationer

Henry: Om du tidigare valt redovisningsbyrå för att den ligger nära ditt företags lokaler eller där du bor så ser vi redan nu att närhet inte är lika viktigt när företag ska bestämma sig. Däremot så ökar efterfrågan av redovisningsbyråer som verkligen förstår sina kunders ekonomiska ekosystem och är tydliga med det. För att vara både valbar och kunna leverera värde så måste redovisningsbyrån veta vilka system som är bäst, kunna rekommendera vilka som ska användas, sätta upp integrationer mellan dessa och samtidigt kunna bidra med kunskap kring redovisning och ekonomi som gynnar kundens företags utveckling.

Anders: Jag vill också passa på att nämna att det är många som vill ha en flexibilitet. De vill kunna välja själva om de ska använda en redovisningsbyrå eller sköta ekonomin själva. Vi ser hos många mindre företag att ungefär hälften numera vill kunna sköta allt själva ett par år innan de går in i en byrårelation. När de sedan vill hitta rätt byrå behöver de enkelt få kontakt med de byråer som förstår hur de har satt upp sin ekonomi. Det är ett spännande område där vi verkligen kan göra skillnad genoma att göra det enklare för företag att hitta rätt byrå genom Björn Lundén. Vi kan erbjuda framtidens matchmaking mellan företag och byrå genom att t ex se vilka system de använder och veta vilka byråer som redan har koll på dessa.

Henry: Om vi ska kika i glaskulan ur ett företagsperspektiv så kommer det att vara viktigare att välja en byrå som utöver att de har goda kunskaper om redovisning förstår dina system, din bransch och dina integrationer, snarare än att de har ett kontor bredvid.

Kvalitetssäkra framtidens redovisning

Anders: Sist men inte minst vill jag säga att det är genom att vi hela tiden strävar mot att kvalitetssäkra både vår teknik, partnerskap såsom integrationer genom Zwapgrid och kunskap om ekonomi och redovisning som vi kan underlätta för både redovisningsbyråerna och deras kunder. Vi tror verkligen på vår trygga modell och ser positivt på framtiden.

Läs pressrelease om Björn Lundén och Zwapgrid

Läs fler artiklar om det vi kallar för "The race for connectivity"

Vad innebär det att bli partner och en del av Zwapgrids nätverk av system?

Björn Lundéns integrationer

Zwapgrid marketplace