Skip to content

Nytt kapital till snabbväxande integrationsplattform.

”Med kapitalet fortsätter vår offensiva och långsiktiga satsning på att förändra marknaden kring systemintegrationer. Vi inledde en kapitalanskaffning i december med ambitionen att ta in 8 MSEK. Nu har vi tagit in 14 MSEK, tack vare ett stort intresse från erfarna investerare. Det känns fantastiskt att vår plattform attraherar personer med kunnande och kapital som möjliggör fortsatt tillväxt", berättar bolagets grundare och VD Leo Berghald. Totalt har bolaget nu tagit in drygt 20 MSEK.
 
Många bolag har idag olika system för att hantera allt från ekonomi, fakturering, e-handel och lager. Med Zwapgrids plattform behöver kunden inte hantera flera olika systemintegrationer, allt sker genom användarens Zwapgrid-konto i plattformen.
 
Zwapgrid fungerar som en form av Google Translate mellan olika system. Systemen ansluts till plattformen, och sedan kan data som t.ex. kunduppgifter eller order streamas mellan olika system. Allt sker i molntjänsten och Zwapgrid kan redan idag leverera drygt 500 olika integrationer där en kund kan driftsätta sina flöden på mindre än 20 minuter.
 
“De bolag vi träffar är de snabbast växande mjukvarubolagen vi har i Skandinavien och de alla har samma typ av önskan, att leverera en bra användarupplevelse oavsett vilka andra system kunden har valt. Alternativet har varit att bygga tidskrävande och kostsamma integrationer med egna resurser eller hänvisa kunden till att det finns publika API:er och att kunden själv hittar någon som bygger den aktuella integrationen.
 
Inget av detta blir bra för vare sig kund eller mjukvarubolag och här fyller vi en viktig funktion”, avslutar Leo.