Skip to content

Intergration mellan Klarna och Fortnox

Stora volymer av transaktioner inom detaljhandeln är näst intill omöjliga att mata in i bokföringsprogram manuellt. Därför har vi skapat en integration mellan Fortnox och Klarna. 

Syftet med denna integration är att intäkter ska bokföras i redovisningsprogrammet på ett smidigt och effektivt sätt.

Betydelse av integration och funktionalitet
Klarnas redovisningsrapport är grunden för den data som vi extraherar för att skapa beställningar, fakturor och återbetalningar, inklusive Klarnas egna transaktionsavgifter.

I vår integration hanterar vi olika valutor och momsnivåer, flera försäljningsregioner och även flera Klarna-konton. 

Fördelar med Klarna Fortnox-integration

klarna-fortnox

Sluta slösa dina resurser på manuellt och repetitivt arbete som kan automatiseras. Bli framtidssäker med automatiserade processer tillsammans med oss.