Skip to content

Fakturahantering och digitalisering

Låt oss prata hållbarhet och skalbarhet på lång sikt. Dagens samhälle går framåt och digitalisering är det mest omtalade ämnet oavsett bransch. Fler och fler bolag börjar fundera på hur de kan förbättra och effektivisera dem mest tidskrävande processerna som tar tid från de anställda - den viktigaste resursen på bolaget.

Man börjar förstå att gamla sätt som inkluderar manuell fakturahantering och bokföring, multipla registreringar av samma faktura och många manuella uppdateringar inte kommer att hålla på sikt. Ur ett riskhanteringsperspektiv är inte det bara slöseri med personalens talang utan kan även leda till förluster i form av tid och pengar.

Riskerna inkluderar bland annat hantering av samma faktura flera gånger, ibland av olika personer, på multipla ställen. För att inte tala om riskerna kopplade till personalfrånvaron - när organisationer stannar upp pga. bristen på arbetskraft. Företagen är fortfarande beroende av närvaro av sin personal på grund av lokalt installerade hårdvaror och brist på digitala lösningar, vilket kan leda till tekniska utmaningar och sena leveranser mot kunderna. 

Digitaliseringen tvingar många att se över sina interna processer och arbetssätt. Konsekvenserna kan bli stora och förluster kan tillkomma. Så den stora frågan här, som många företagare ställs inför är…

Hur kan vi automatisera våra processer på ett kostnadseffektivt, resurssmart och organisationsvänligt sätt?

~ Vi vet svaret! ~
Vill ni också veta mer om våra smart integrationslösningar?
Kontakta oss på csm@zwapgrid.com