Skip to content

En helt ny betalningsvärld: till dig som arbetar på redovisningsbyrå

I vår bloggserie “En helt ny betalningsvärld” berättar vi om det teknikskifte inom betalningar som vi står inför, ur olika vinklar. I det första inlägget beskrev vi övergripande vad det är som håller på att hända och varför. I det andra redogjorde vi för hur ni kan agera redan nu och vilka alternativ som finns. I det här inlägget vänder vi oss till dig som arbetar på redovisningsbyrå. 
 
Idag måste du som redovisningskonsult logga in på klientens bankkonto när betalningar ska registreras. För en konsult med 20–25 klienter tar detta mycket tid och administration i anspråk. Det är krångligt, tidskrävande och omständligt. 
Vi ser till att du kan sköta alla registreringar på ett okomplicerat och effektivt sätt.
 
Med Zwap AutoPay behöver du som konsult på en redovisningsbyrå inte längre ha tillgång till dina klienters bankkonto för att ladda upp betalfiler. Med vår tjänst sker allt per automatik, och klienten signerar sedan de betalningar som ska genomföras med sin BankID. I nästa steg tar vi emot information om genomförda betalningar och kan helt utan handpåläggning pricka av korrekt faktura.
 
Vår analys visar att du som konsult sparar minst 30 minuter per vecka och klient med denna automatisering. Har du 20 klienter sparar du alltså 10 timmar per vecka, eller 40 timmar per månad, på att använda Zwap AutoPay.  
 
Zwapgrid är först med att erbjuda automatiska betalningar och avprickningar på en nivå som helt automatiserar flödet – på riktigt. 
 
I nästa inlägg kommer vi att belysa processen med betalningar och bokföring ut ett företagsperspektiv. 
 
Missade du de första två delarna i vår bloggserie? Här hittar du del 1 och del 2.