Skip to content

En helt ny betalningsvärld

Vi står inför ett teknikskifte vad gäller betalningar
I Sverige är vi vana vid att betalningarna sker genom bankgiro eller plusgiro. Varje dag strömmar 6 miljoner transaktioner, eller 68 miljarder kronor, genom Bankgirots betalningssystem. I slutet av 2023 kommer Bankgirots filformat istället att ersättas med den europeiska standarden ISO20022. 
 
I den här bloggserien kommer vi att belysa det här teknikskiftet ur olika vinklar. Det finns mycket information och många termer att hålla reda på. I detta första inlägg beskriver vi övergripande vad det är som håller på att hända och varför. Vi tipsar också om var du kan hitta mer information.
 
Vad är den Europeiska standarden?
Den europeiska standarden infördes redan 2016 för utlandsbetalningar, och nu är det alltså dags för inhemska betalningar. Filformatet ISO20022/XML kommer i Sverige att användas för både inrikes- och utlandsbetalningar, bland annat för att skicka betalningar och att ta emot återrapportering av utbetalningar, inbetalningar och kontoutdrag.
 
Vad är det som kommer att hända?
Bankgirot som utgör den gamla infrastrukturen släcks det tredje kvartalet 2023. Då måste alla banker och deras kunder ha övergått till den nya strukturen. Detta innebär att inga betalningar kommer att kunna genomföras med varken bankgiro eller plusgiro. Alla ekonomisystem kommer att behöva anpassas och bankerna arbetar just nu för fullt för att få allt tekniskt på plats.
 
När behöver ni agera?
Ingen behöver vänta så länge som till 2023 på att börja använda sig av de nya filformaten. De första transaktionerna i det nya formatet kommer att genomföras under 2021. Snarare kommer de som väljer att gå över till den nya infrastrukturen tidigt att få en enklare och smidigare övergång, eftersom det kommer att vara gott om tid att testa funktionerna. De som hoppar på tidigt kommer att kunna säkerställa att de, när den gamla infrastrukturen inte längre fungerar, har ett flöde som löper på utan problem.
 
I nästa inlägg kommer vi att redogöra för hur du kan agera redan nu och vilka alternativ som finns.
 
Läs mer