Skip to content

Automatisering av rapporter för SME-bolag med Financial ART Solutions

Zwapgrid ingår partnerskap med Financial ART Solutions. Inom kort kommer SME-bolagen kunna automatisera framtagandet och distributionen av de flesta av sina rapporter.
 
Med hjälp av Zwapgrid och ART kommer företagens arbetsbörda med att ta fram, kontrollera och skicka rapporter minska avsevärt.
 
Externa mottagare av rapporterna är myndigheter som SCB och SKV, banker, andra aktörer för risk- och kreditbedömning samt konsultfirmor. Även SME-bolagens interna rapporter kan lyftas fram direkt ur bokföringen och automatiskt skickas till ledning och styrelse.
 
ART jobbar med säker digital kommunikation såsom krypterad e-mail och spårbar rapportering.
 
financial art solutions