Softone - Alla system (Pay-as-you-go)

Softone - Alla system (Pay-as-you-go)

from 195.00

Vår Pay-as-you-go-prissättning ger er en möjlighet att använda Zwapgrid för att Streama data mellan ett eller flera system

Ni behöver inte binda er gällande volymer, pengar eller tid

Vi har ett antal fasta prisnivåer som inkluderar olika antal transaktioner, och när månaden är avslutad får ni en faktura som motsvarar er volym (testa i slidern för att se vad det kostar)

När ni vet mer om vilka volymer ni har kan ni få ännu lägre priser genom att välja att betala för en given nivå i förskott. Som exempel ger kvartalsvis betalning i förskott 10% rabatt medan årsvis betalning ger 20% rabatt

Ni kan alltid inkludera flera befintliga system i Zwapgrid-nätverket utan kostnad, vi tar endast betalt för transaktionerna

Version:
Add To Cart