Priser

Vår affärsmodell

rev4.jpg
  • Inga uppstartskostnader.

  • Inga bindningstider.

  • Det är kostnadsfritt att registrera sitt företag i Zwapgrid.

  • Vi tar betalt för delning av data mellan system, kunder och partners (transaktioner).

  • Ju fler transaktioner ni har en månad, desto mindre betalar ni per transaktion (se definition).

Uppskatta er månatliga kostnad

OBS Första månaden kostar alltid maximalt 300 kr!

- Är ni osäkra på hur många transaktioner ni har per månad? Ingen fara, det är inte ovanligt. Välj Pay-as-you-go så kommer ni inom ett par månader ha en väldigt bra uppfattning om hur mycket data ni hanterar. Ni betalar endast för det paket/nivå ni nyttjat. Ni kan alltid välja att stoppa ett eller alla flöden när det når en viss nivå. Inga bindningstider, inga åtaganden!

Pay-as-you-go

  • Vår Pay-as-you-go-prissättning ger er en möjlighet att testa Zwapgrid för att Streama data mellan system

  • Ni behöver inte binda er gällande volymer, pengar eller tid

  • Vi har ett antal fasta prisnivåer som inkluderar olika antal transaktioner, och när månaden är avslutad får ni en faktura som motsvarar er volym (testa i slidern ovan för att se vad det kostar)

  • När ni vet mer om vilka volymer ni har kan ni få ännu lägre priser genom att välja att betala för en given nivå i förskott. Som exempel ger kvartalsvis betalning i förskott 10% rabatt medan årsvis betalning ger 25% rabatt

  • Ni kan alltid inkludera flera befintliga system i Zwapgrid-nätverket utan kostnad, vi tar endast betalt för transaktionerna

Representerar du ett mjukvarubolag? Våra partners har i många fall helt egna prislistor baserade på deras egen affärsmodell. Kontakta oss för en diskussion!
— Teamet på Zwapgrid