Priser

Vår affärsmodell

  • Inga uppstartskostnader.
  • Inga bindningstider.
  • Det är kostnadsfritt att registrera sitt företag i Zwapgrid.
  • Vi tar betalt för delning av data mellan system, kunder och partners (transaktioner).
  • Ju fler transaktioner ni har en månad, desto mindre betalar ni per transaktion (se definition).
  • Månadskostnaden (abonnemangskostnaden) har motsvarande värde i transaktioner.
rev4.jpg

Abonnemang

  • Ett abonnemang kostar 200 kr/månad vid årsvis förskottsfakturering.
  • 300 kr/månad vid kvartalsvis förskottsfakturering.
  • 400 kr/månad vid månadsvis förskottsfakturering.

 

  • När ni registrerar ert företag får ni fria transaktioner till ett värde av 400 kr. När dessa är förbrukade stoppas integrationerna och ni kan välja att starta ett abonnemang för att fortsätta. Allt för att ni som kund ska få möjlighet att lära känna Zwapgrid.

Vad kostar en transaktion?

Vi hanterar ett stort antal system och meddelanden med allt från artiklar, order, fakturor, tidrapporter och arbetsscheman. 

Generellt kostar en transaktion mellan en och tio kronor. Exempelvis börjar priset för att synkronisera en kund från Pipedrive till Fortnox på 4 kronor. I takt med att volymerna ökar sjunker dessutom priset. Bra va?

Notera att vi aldrig kommer skicka en faktura/kostnad till er utan att ni uttryckligen godkänt ett abonnemang med fakturering för transaktioner. Alla angivna priser är exklusive moms.

Representerar du ett mjukvarubolag? Våra partners har i många fall helt egna prislistor baserade på deras egen affärsmodell. Kontakta oss för en diskussion!
— Teamet på Zwapgrid