Bokför kommande inbetalningar

Med våra konteringsregler kan man med t.ex. Nordea sätta upp regler som baserat på referenser och avsändare alltid konterar inkomnabelopp på rätt konto. Det innebär att exempelvis en byrå kan göra detta i samband med att man bokför, och sedan sker det med automatik.

Kontakta oss gärna för mer information https://www.zwapgrid.com/zwapstore


0 visningar

ZWAPGRID AB

Waterfront Building 

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

  • Twitter - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook

© Zwapgrid 2020

Fritt i 30

dagar