Zwapgrid för Partihandel & Återförsäljare


Fördelar

autorenew

Scenario: Många bolag har ett antal återförsäljare eller kunder som man är mån om att ha en lång och nära relation med. Dessutom hanteras över tiden stora volymer av order, ordersvar, leveransaviseringar och fakturor, både med kunder och de tillverkare/leverantörer som man arbetar med. En utmaning är ofta att “alla” har olika affärssystem och traditionellt hanterat uppstår stora kostnader när man försöker automatisera dessa flöden med integrationer, EDI-bryggor mm.

Zwapgrid tar aldrig betalt för konsultarbete eller integrationer, endast transaktioner
— Teamet på Zwapgrid

nätverk

device_hub

Zwapgrid är ett nätverk där samarbetspartners ansluter för att dela information med varandra. Exempel på sådan information kan exempelvis vara order, ordersvar, leveransavisering och fakturor som man önskar skicka från ett system till ett annat.

Nätverket i Zwapgrid är designat för att kunna dela data mellan många parter istället för enskilda integrationer mellan två företag.

Istället för att manuellt mata in, importera data eller skapa en anpassad integration, kan Zwapgrid skicka denna data till era kunders externa system genom enkla samarbeten i nätverket.

Som alternativ till att ni mailar ett ordersvar eller faktura till er kund, kan Zwapgrid hämta t.ex. orderersvar från ert system och se till att er kund får detta levererat till sitt system.


import_export

Det enklaste sättet att integrera och hantera er affärskommunikation med kunder och leverantörer är med Zwapgrid.

  • Automatisera arbetsflöden och förenkla kommunikation
  • Skicka t.ex. orderer, ordersvar, leveransavisering och faktura till era kunder
  • Skapa regler som hjälper er att göra bättre affärer, t.ex. fraktfria gränser, kompletterande produkter mm
  • Följ upp all data kring era relationer i realtid
  • Spara tid på manuell inmatning av data eller importer

 

Lämna ett meddelande