rev4.jpg
Bilden visar endast ett generiskt exempel på hur det kan se ut.

Bilden visar endast ett generiskt exempel på hur det kan se ut.

Om zwapgrid

Det gamla sättet att integrera..

Världen kring ett företag förändras. För ett antal år sedan strävade många företag efter att införskaffa ett affärssystem som hanterar allt från fakturering till bokföring, lager, ärenden och CRM. OM man hade behov av att göra någon form av integration var den dyr, halvdan och dyr att underhålla. All kommunikation med kunder, partners och leverantörer skedde via mail.

Det nya sättet att streama data mellan system, kunder och partners...

Moderna företag abonnerar istället ofta på sitt ekonomisystem, använder en extern tjänst för att automatisera och förenkla faktureringen, har kanske en webshop med ett externt lagersystem medan betalningar hanteras via Stripe, Klarna eller Paypal. Beställningar av varor sker elektroniskt och leveranser beställs när varorna är packade. Zwapgrid får detta att fungera.

Ett företag som är anslutet till nätverket Zwapgrid har möjlighet att streama data mellan två eller flera  system som kompletterar systemstödet i verksamheten. I nätverket finns allt från e-handelsplattformar, affärssystem, faktureringstjänster, Business intelligence och lagerlösningar.

För att sätta upp detta finns inga startkostnader, bindningstider eller andra hållhakar. Zwapgrid är nytt sätt att dela data mellan system, kunder och partners. 

Det låga priset för tjänsten möjliggörs av det faktum att alla bakomliggande integrationer är "crowdfunded", d.v.s. många bolag betalar var för sig små ersättningar som ackumuleras upp till belopp som tillsammans innebär möjlighet att bygga ett långsiktigt och lönsamt nätverk.