ordlista 


EDI

EDI betyder Electronic Data Interchange och innebär överföring av strukturerad information enligt ett givet format. Ofta avses överföring mellan företag av information såsom lagersaldon, kataloginformation, order, orderbekräftelse, leveransaviseringar och fakturor.

EDI är utarbetat för att strukturera information i. En vida spridd standard är EDIFACT som administreras av UN/CEFACT, en del av FN. XML-formatet får en allt större tillämpning med standarder som ebXML som även den sponsras av UN/CEFACT.
Inom fordonsindustrin används huvudsakligen Odette för informationsutbyte, vilket är en variant av EDIFACT, medan organisationen Sveriges kommuner och landsting står bakom en annan variant av benämnd Single Face to Industry (SFTI). I Nordamerika gäller dock i stor utsträckning ANSI X12-standarden. Utöver standardiserade format som de ovan förekommer också proprietära format i form av flatfiler eller vanliga Excel-dokument. Inom Zwapgrid arbetar vi ofta med UBL, Universal Business Language.


Integration

Integration betyder i vår värld att man kopplar samman system så att de kan dela information.


API

API betyder Application Programming Interface och är väldigt förenklat ett sätt att strukturerat ta emot och skicka data, kommandon mm till och från ett system. Det finns ett antal olika metoder för detta (SOAP, REST mfl) men varje API är unikt för respektive system. Många gånger krävs båda användarnamn, lösen samt ett s.k. API-token för att komma åt data via ett API. Dessa fungerar då som nycklar för att säkerställa att informationen hämtas/uppdateras av en betrodd applikation eller person.