Orderhantering-EDI

Vi är ett team som med passion arbetar för att underlätta internt och externt samarbete genom att koppla samman system på ett smart sätt. Vi arbetar med andra ord med systemintegrationer, eller EDI (Electronic Data Interchange).

Vår affärsmodell bygger på några enkla och som vi tycker sunda principer:

•    Inga uppstartskostnader
•    Inga bindningstider
•    Ingen byråkrati
•    Vi tar endast betalt för det våra kunder nyttjar oss för, hantera flytt av data (transaktioner)
•    Ju fler transaktioner man har en månad, desto mindre betalar man per transaktion (se definition)
•    Om man väljer att inkludera fler flöden (i ert fall flera kunder och leverantörer räknas alla in i dessa volymer)
 

Inkommande order

rev4.jpg

Vi hjälper mängder av företag med att automatisera hanteringen av inkommande order. Istället för att manuellt skriva in mailorder i ett affärssystem har vi metoder för att på en mängd olika sätt ta emot en order, "avkoda" den och skicka in den i ett affärssystem.

 


Ordersvar

Vanligtvis vill den som skickat en order även få ett s.k. ordersvar, d.v.s. ett ordererkännande och vi har omfattande erfarenhet av att få även detta på plats.

Leveransavisering

Denna skickas i samband med att leveransen går iväg.

Elektronisk Faktura

Den sista länken i kedjan är som regel faktureringen. Med Zwapgrid hanteras även detta meddelanden friktionsfritt mellan system.


rev2.jpg

Metoder för leverans samt format på meddelanden

De vanligaste leveransmetoderna är:

  • Mail

  • Via FTP (File Transfer Protocol, se ordlista) som i princip är en katalog där man hämtar och lämnar data. I vår tjänst sätter man enkelt upp en sådan utan kostnad. Gratis är gott...

  • API, se ordlista. Där vi hämtar och lämnar information

De vanligaste formaten är:

  • XML

  • Textfiler

  • Utöver filformaten ovan kan filerna vara strukturerade som tex Sveorder, Svefaktura, EDIFact mfl. Vi hanterar alla dessa format

  • API, se ordlista. Där vi hämtar och lämnar information

Kan dina kunder skicka en order som XML, text eller har ett API?

Då kan vi med största sannolikhet hjälpa er att automatisera era flöden! Skicka gärna en exempelfil eller bara  ett mail till hello(at)zwapgrid.com så återkommer vi på momangen.