kundcase - EDI, orderhanting

Zwapgrid hjälper oss att effektivisera och förbättra hanteringen av all affärsdata med flera av våra kunder. Genom automatiseringen har vi lyckats frigöra tid för kundvård och merförsäljning.
— Fredrik Carlstedt, VD Kondator
kondator.png

I nätverket hanteras Kondators order, ordersvar, leveransavisering och slutligen faktura för ett flertal kunder.

Läs mer om Zwapgrid och EDI här.