hur vi behandlar personuppgifter 


rev3.jpg
 
  • Zwapgrid behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

  • För sådana personuppgifter som ingår i den data som skickas genom Zwapgrids system är Zwapgrids personuppgiftsbiträde till användarna av Zwapgrids tjänster.

  • Det är användarna som ansvarar för att nödvändiga samtycken samlas in eller att det finns annan laglig grund för hanteringen av sådana personuppgifter i Zwapgrids system.

  • För sådana personuppgifter som Zwapgrid samlar in på egen hand om sina användare (t.ex. namn, adresser, lösenord, inställningar) o.s.v. är Zwapgrids personuppgiftsansvarig med eget ansvar för insamlande av samtycke etc.

  • Zwapgrid lagrar aldrig personuppgifter längre än som är nödvändigt för att Zwapgrids tjänster ska fungera eller som annars krävs enligt lag.

  • Den vars uppgifter behandlats av Zwapgrid har alltid rätt att begära ändring, rättelse eller radering i enlighet med gällande lagar och regler

  • Fullständiga villkor hittar ni här.