Zwapgrid säkrar 4 MSEK i ny finansiering

Efter en kort men intensiv finansieringsrunda kan vi med glädje meddela att bolaget tagit in 4 MSEK i kapital från en grupp kompetenta investerare som liksom grundarna tycker att det finns mycket att göra kring hur bolag delar och integrerar data.

Medlen kommer användas till att fortsätta expansionen och utvecklingen av den redan driftsatta plattformen för att streama data mellan företag. Nyemission är den första externa investeringen i bolaget som hittills finansierats av grundaren.

Investerarna har valt att vara anonyma men utgörs av en grupp erfarna bolagsbyggare och entreprenörer/investerare.

4 MSEK i ny finansiering

4 MSEK i ny finansiering

NewsLeo BerghaldFunding