Beställningsprocessen

Nedan beskrivs ett vanligt flöde av meddelande mellan köpare och säljare. Meddelanden mellan köpare och säljare är order, ordersvar, orderändring, avbeställning av order.